Akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode u periodu od 10. do 25. oktobra

Akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode u periodu od 10. do 25. oktobra

Uprava za vjerske poslove i Ured za zekat Rijaseta Islamske zajednice u BiH obavještavaju muslimane, pripadnike Islamske zajednice u BiH, da će ovogodišnja akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode biti organizirana u periodu 10.-25. oktobar 2016. godine. Prikupljanje će se vršiti na području svih džemata i medžlisa koji djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH. Poljoprivredni proizvodi, prikupljeni u ovoj akciji, usmjerit će se za ishranu učenika medresa i za pomoć socijalno ugroženim osobama.

Obaveznost (farz) davanja zekata na poljoprivredne proizvode jasno su naglašeni u slijedećim kur'anskim ajetima:

”O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili kad ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.” (El-Bekare 267, 268)

”On je Taj koji stvara vinograde poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite- jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju (zekat), i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike.” (El-En-a'm 141)

Ova obaveza potvrđena je i riječima Muhammeda alejhi selam.

Ibn Omer, r.a, prenosi da je Muhammed alejhi selam rekao: ‘Na ono što se natapa kišom, izvorom vode ili podvodnim vodama daje se desetina, a na ono što se natapa navodnjavanjem dvadesetina.”

Allahov Poslanik alejhi selam, rekao je Muaz ibn Džebelu, r.a, neposredno prije nego ga je poslao u Jemen: ‘Uzmi od njih zekat na žito od žita, ovcu od sitne stoke, devu od kamila i kravu od goveda.”

Molimo Uzvišenog Allaha da budemo od onih koji su zahvalni na njegovim blagodatima i koji svoju zahvalnost iskazuju izvršavanjem Njegovih zapovijedi i čiste svoje imetke zekatom.