Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla je tebi sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka.
(Tirmizi)

Bh. hadžije stižu u Mekku

Bh. hadžije stižu u Mekku

www.preporod.com

Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine stigli su iz Medine u Meku.

Hadžije koji su i ranije izvršavali obaveze pete islamske dužnosti posvjedočili su da im je ovaj dolazak iz Medine protekao ugodnije i brže nego ikada do sada. Nakon što su se smjestili u u hotelu Lamar Ajyad večerali su a u 23:00 uputiće se na obavljanje obreda umre.

Facebook stranica s dnevnim izvještajima s hadža

Zajedno sa vodičima obaviće tavaf i sa`j i osloboditi se ihrama.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh