Call Centar Agencije za statistiku 070-300 900.

Call Centar Agencije za statistiku 070-300 900.

Prijavite ukoliko imate problema sa popisivačima ili instruktorima. Iskoristite svoje pravo i ne dozvolite da vam ga bilo ko uskrati. Zakon je na vašoj strani.