Ebu-Musa el-E'ari, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Zaista, Allah, d.š., drži Svoju ruku ispruženom tokom cijele noći, primajući pokajanja onih koji su danju griješili, a danju pruža ruku, primajući pokajanja onih koji su noću griješili, sve dok sunce ne izađe sa zapada - kao jedan od predznaka kraja ovoga svijeta.
Hadis bilježi: Muslim


DAN ROĐENJA MUHAMMEDA, A.S.

DAN ROĐENJA MUHAMMEDA, A.S.

U ponedjeljak 9. marta 2009. godine, odnosno 12. rebiu-l-evvela 1430. hidžretske godine obilježen je Dan rođenja Božijeg Poslanika Muhammeda a.s.
Tim povodom u Sultan Sulejmanovoj džamiji u Bijeljini proučen je tradicionalni mevlud nakon akšam namaza.
Mevlud su izveli članovi horske i recitatorske sekcije Medžlisa islamske zajednice Bijeljina.
Vaz je održao profesor Bekir ef. Šabić iz Tuzle.

Obilježavanje Poslanikova rođendana (Mevludun-Nebijji) bit će upriličeno i u drugim džamijama MIZ-e Bijeljina.
Ovaj događaj se, inače, obilježava širom muslimanskog svijeta učenjem Kur'ana, mevluda i drugim sadržajima kojim se podjeća na Poslanikovo rođenje, život i njegovu poslaničku misiju.

Muhammed, a.s., posljednji Božiji poslanik rođen je 12. rebiul-evvela 571. godine, u gradu Mekki. Sin je Abdullaha i Amine, iz arapskoga plemena Kurejš.
O njemu se u Kur'anu kaže: „Vi u Allahovu Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje.”

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh