Delegacija Islamske zajednice u zvaničnoj posjeti kuvajtskim institucijama

Delegacija Islamske zajednice u zvaničnoj posjeti kuvajtskim institucijama

SARAJEVO, 25. januara (FENA) – Delegacija Islamske zajednice u BiH predvođena reisu-l-ulemom Husein-ef. Kavazovićem boravila je ovih dana u zvaničnoj posjeti kuvajtskim institucijama.

Na poziv Ministarstva vakufa i vjerskih pitanja Kuvajta delegacija IZ u BiH u periodu od 15.1. do 21.1. 2017. godine boravila je u posjeti institucijama s kojima Islamska zajednica u BiH ima tradicionalno dobru saradnju. Pored reisu-l-uleme u sastavu delegacije bili su i Razim Čolić, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu i dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije IZ u BiH.

Tokom boravka u Kuvajtu delegacija IZ BiH imala je veoma frekventan raspored posjeta sa važnim ličnostima iz oblasti vjere, politike, biznisa i humanitarnog rada.

Pored ostalog delegacija je posjetila Ministarstvo vakufa i islamskih poslova Kuvajta i susrela se sa ministrom dr. Muhamed el-Džebrijem. Na sastanku se razgovaralo o nastavku saradnje Islamske zajednice u BiH i ovog ministarstva. Dosadašnja uspješna saradnja posebno se ogledala u oblasti obnove porušenih i izgradnje novih vjerskih i vakufskih objekata IZ.

Delegaciju IZ u BiH također je primio i Abdullah Ma'tuk, predsjednik upravnog odbora Svjetske islamske humanitarne organizacije i savjetnik emira Kuvajta, kao i generalni sekretar Generalnog kuvajtskog komiteta za vakufe (el-Emana) Muhammed Dželahime sa kojim IZ u BiH uspješno realizira projekte na revitalizaciji vakufa i educiranju službenika IZ u ovoj oblasti.

Dobrodišlicu predstavnicima IZ BiH poželjeli su i predstavnici Humanitarne organizacije „En-Nedžat“ koja je partner Islamskoj zajednici i njenoj Vakufskoj direkciji u realizaciji brojnih projekata širom BiH, a jedan od zajednički realiziranih društvenih projekata jeste izgradnja i opremanje Roditeljske kuće na Jezeru.

Delegacija je posjetila i Bejtu zekat (Kuvajtski Fond zekata) i susrela se sa zamjenikom generalnog direktora gospođom Kevser el-Muslim te Adil el-Džerrijem direktorom odjela za projekte. Kuvajtski Fond zekata vrlo je aktivno učestvovao u projektima Islamske zajednice i postratnog oporavka BH društva.

Zatim je uslijedio i susret sa pomoćnikom ministra vakufa za vanjske poslove Halife Musib Uzejne i direktorom odjela za vanjske poslove dr. Halid el-Omerom. Islamska zajednica ima dobru saradnju sa ovim odjelom u ministarstvu. Sve dosadašnje projekte IZ je ostvarila preko ovog odjela. Na sastanku je razgovarano o uvjetima u kojima IZ BiH radi i djeluje te o projektima koji su od krucijalnog značaja za rad i aktivnosti IZ. Naglašena je potreba sa obje strane o većoj i čvršćoj saradnji između ministarstva i IZ. Također je naglašena potreba kontinuirane komunikacije i razmjene informacija o IZ i projektima.

Fokus u razgovorima predstavnika IZ u BiH sa predstavnicima kuvajtskih institucija bila je saradnja u realizaciji projekata IZ kao što su Islamski univerzitet IZ u BiH, uspostavljanje televizijskog kanala RTV Birr, te niz drugih prioritetnih edukativnih i vakufskih projekata.

Delegaciju IZ primio je i nj.e. ambasador BiH u Kuvajtu gosp. Mehmed Halilović. Ambasada BiH zajedno sa svojim osobljem učestvovala je i odigrala značajnu ulogu u organizaciji ove posjete. Njegova ekselencija ambasador Halilović za kratko vrijeme pokazao se vrlo aktivnim i sposobnim u povezivanju i koordiniranju između dvije prijateljske države.