Delegacija njemačkog grada Langenhagena u posjeti MIZ Bijeljina

Delegacija njemačkog grada Langenhagena u posjeti MIZ Bijeljina

Piše: Samir ef. Camić…

U okviru redovne godišnje posjete Bijeljini, u nedjelju 07. augusta 2016. godine delegacija grada Langenhagena posjetila je Sultan Sulejmanovu Atik džamiju u našem gradu. Delegacija grada pobratima boravila je nekoliko dana u Bijeljini, gdje su imali sadržajan protokol i mnogo posjeta i susreta.

Grad Langenhagen devet godina gradi čvrstu saradnju sa našim gradom, ali isto tako i sa Medžlisom Islamske zajednice Bijeljina, koji je učestvovao u samom procesu bratimljenja Langenhagena i Bijeljine. Željko Dragić, jedan od članova delegacije, inače inicijator ideje o bratimljenju, zahvalio se predstavnicima našeg Medžlisa na prijemu i dobroj saradnji. Članove delegacije, kojima je domaćin bio glavni imam Samir ef. Camić, činili su Vili Mine, zamjenik gradonačelnika grada Langenhagena, Roman Sikau, potparol grada, Gerda Negrasus, bivša predsjednica za kulturu grada. U svojstvu domaćina ispred lokalne vlasti, prisutan je bio i dogradonačelnik Bijeljine Huso Zečkanović.

Inače, 2017. godine navršava se 10 godina čvrste saradnje dva grada, ali i 20 godina postojanja organizacije “Pomoć za mladi život”, Langenhagen-Bijeljina. MIZ Bijeljina ponosan je na svoju ulogu u prezentaciji našega grada i svoj doprinos ovoj dugogodišnjoj saradnji.