Dr. Cerić učesnik godišnje konferencije islamskih učenja u Sjevernoj Americi

Dr. Cerić učesnik godišnje konferencije islamskih učenja u Sjevernoj Americi

Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema emeritus, učestvuje u radu jedne od najvećih tradicionalnih, godišnjih konferencija islamskih učenjaka u Sjevernoj Americi – Oživljavanje islamskog duha (Reviving the Islamic Spirit – RIS), koja se održava u Torontu, Kanada, od 26. do 28. decembra ove godine.

Rad konferencije, koja ima za cilj pokušati iznaći rješenja za probleme sa kojima se danas suočavaju islam i muslimani, ali i cijelo čovječanstvo, te ponuditi konkretne prijedloge i rješenja kako pronaći smisao u ovom haotičnom i konfuznom vremenu, koncipiran je kroz desetak tematskih sesija fokusiranih na najaktuelnija dešavanja i problematike.

Dr. Cerić će biti uvodničar i jedan od moderatora na tri sesije.  Tako će prva tema o kojoj će dr. Cerić govoriti i otvoriti raspravu biti „Kad vladaju Zeloti: Vražja posla u ime islama“, gdje će se osvrnuti na opasnosti sve prisutnijeg ekstremizma u religiji, koji ozbiljno ugrožava svjetsku stabilnost i sigurnost. Zajedno sa dr. Hatemom Bazianom, profesorom Etičkih studija na Berkeley univerzitetu, i imamom Mohamedom Magidom, predsjednikom Islamskog društva Sjeverne Amerike, dr. Cerić će također govoriti o islamofobiji danas, kako se s njom suočiti i kako na nju odgovoriti. U okviru te sesije fokus će biti na sve prisutnijoj islamofobiji, posebno u zapadnom svijetu, ali i aktivnostima ISIL-a, koje svakako značajno doprinose u jačanju i širenju islamofobije u svijetu. Dr. Cerić će također učestvovati i u završnoj sesiji „On je došao da te pouči tvojoj vjeri“, gdje će pažnja biti usmjerena na važnost prave vjere i ispravnih, tradicionalno uvriježenih vjerskih učenja, te na opasnosti koje vrebaju iz pogrešnih tumačenja, zloupotrebe i radikalizacije vjere.

Također tokom boravka u Kanadi, dr. Cerić će se susresti sa bošnjačkom zajednicom i njihovim predstavnicima u Kanadi.