Šemso ef. Ibranović

Šemso ef. Ibranović, imam Azizija džamije u džematu Glinje.