Džuma

Džuma

Uzvišeni Allah poručuje: ”O vjernici, kada se u petak za džumu ezan oglasi, požurite da namaz obavite i poslove ostavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se namaz obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahove blagodati tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli ono što želite.” (El-Džumu'a, 9-10.)