Glasajmo, kandidirajmo i budimo kandidati!

Glasajmo, kandidirajmo i budimo kandidati!

Svaki član Islamske zajednice ima pravo, ali i dužnost, da učestvuje u radu Islamske zajednice. Prvi korak ka tom cilju jeste glasanje na izborima za organe Islamske zajednice

Glavna izborna komisija, na sjednici 4. oktobra 2014., donijela je odluku o određivanju termina održavanja izbora za organe Islamske zajednice: džematske odbore, skupštine medžlisa, izvršne odbore medžlisa i Sabor Islamske zajednice. Prema ovoj odluci, izbori na nivou džemata održat će se 05. decembra 2014. godine, a izbori za izvršne odbore i Sabor održat će se 20. i 21. decembra 2014. godine. Također, Glavna izborna komisija je izvršila imenovanje okružnih izbornih komisija te utvrdila uputstvo za provođenje izbora.

Ko sačinjava izborne komisije

Sabor Islamske zajednice, na prijedlog Rijaseta, imenuje članove Glavne izborne komisije na mandat od četiri godine tako da se sa područja svakog muftijstva imenuje po jedan član. Glavna izborna komisija na prijedlog muftijstva imenuje članove okružne izborne komisije koja broji pet članova na mandat od četiri godine i komisije za provođenje izbora za članove izvršnih odbora medžlisa, te komisije za provođenje izbora za izbor sabornika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Okružne izborne komisije imenuju biračke odbore za provođenje izbora u džematima. Lica koja budu imenovana u izborne organe ne mogu biti kandidati na izbornim listama. Jedna osoba ne može istovremeno biti birana u najviše predstavničke i izvršne organe Islamske zajednice. U predstavničkim organima Islamske zajednice ne može biti više od jedne trećine zaposlenih u Islamskoj zajednici.

Ko i kako može glasati

Aktivno biračko pravo u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina života. Izbori u Islamskoj zajednici vrše se tajnim glasanjem između više kandidata. Radi realizacije ovoga prava džemati i medžlisi prije održavanja izbora sačinjavaju biračke spiskove na bazi evidencija o članstvu, na način da se može sa sagurnošću utvrditi, prema godinama članstva, ko ima aktivno i pasivno pravo na izborima u IZ. Birački spiskovi su otvorenog karaktera tako da se mogu upisati i oni pripadnici džemata koji svoje aktivno biračko pravo dokažu na sami dan izbora. Džematlije biraju članove džematskog odbora, zastupnike džemata u skupštinu medžlisa i delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice. Biranje članova džematskog odbora i zastupnika džemata u skupštinu medžlisa i delegata džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice, vrši se na temelju kandidatskih lista koje sadrže najmanje dvostruki broj kandidata od broja koji se bira. U medžlisima koji imaju do 10 džemata, džemati do 300 domaćinstava u skupštinu medžlisa biraju 3 zastupnika, a džemati preko 300 domaćinstava biraju 4 zastupnika. U medžlisima koji imaju više od 10 džemata, džemati do 300 domaćinstava u skupštinu medžlisa biraju 2 zastupnika, a džemati preko 300 domaćinstava biraju 3 zastupnika. U medžlisima koji imaju do 5 džemata, zastupnici u skupštinu medžlisa i delegati za izborno tijelo za izbor sabornika Islamske zajednice biraju se po rejonima koje odredi medžlis a potvrdi nadležno muftijstvo, s tim što skupština medžlisa ne može imati manje od 15 zastupnika.

Prilikom glasanja od pripadnika džemata će se zatražiti legitimacija i svojeručan potpis, na za to određenom mjestu, na biračkom spisku u svrhu evidencije. Na dan održavanja izbora birački odbor je dužan osigurati da biračko mjesto bude otvoreno od 09-19 sati. Odmah nakon zatvaranja glasačkog mjesta birački spisak se zaključuje s posljednjim brojem na spisku te se isti potpisuje od strane svih članova biračkog odbora. Nakon prebrojavanja glasačkih listića birački odbor će sačiniti zapisnik o rezultatima glasanja na biračkom mjestu za svaku kandidatstku listu odvojeno, te kompletan materijal, najkasnije u roku od 24 sata dostaviti Okružnoj izbornoj komisiji.

Ko može biti biran

Pasivno biračko pravo u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina koji je član Islamske zajednice najmanje tri godine  prije izbora i koji izvršava svoje obaveze u džematu. Inicijalni prijedlog kandidatskih listi za članove džematskog odbora, predstavnike u skupštinu medžlisa te za tijelo za izbor sabornika sačinjava džematski imam i predsjednik džematskog odbora uz konsultaciju sa članovima džemata. Prilikom kandidiranja obavezno se vodi računa da kandidati iz jednog džemata budu pripadnici tog džemata sa stalnim prebivalištem u džematu, izuzev u onim džematima koji, zbog progona i raseljavanja stanovništva te nedovoljnog povratka, nisu u mogućnosti ostvariti ovaj princip. O potrebi provođenja izbora po principu boravišta odlučivat će Glavna izborna komisija.