Hazreti Poslanikovo mjesto rođenja i obilježavanje Mevluda u Mekki nekada

Hazreti Poslanikovo mjesto rođenja i obilježavanje Mevluda u Mekki nekada

Allāhumme salli alā sejjidinā Muhammedin ve alā Āli sejjidinā Muhammed!

Hazreti pejgamber Muhammed, alejhisselam, rodio se 12. rebī’ul-evvela lunarnog kalendara, u julijanskoj godini 571. Desilo se to u mjesesu aprilu solarne godine. Hazreti Amina rodila ga je u porodičnoj kući, u mahali familije Benū Hāšim, kojoj pripada i Allahov Poslanik, a.s. Mahala i sama kuća nalaze se oko 500 metara sjeveroistočno od Kabe.

Majka čuvenog halife Hārūna er-Rešīda (9. stoljeće) na mjestu nekadašnje kuće Alejhisselamova rođenja sagradila je džamiju, koja je tu stajala sve do 1950. kada je gradske vlasti Mekke ruše i na njenu mjestu grade omanju biblioteku koja i danas tu stoji.

Najstarija fotografija mjesta na kojem je rođen Alejhisselam.
Najstarija fotografija mjesta na kojem je rođen Alejhisselam.

Historičar el-Ezrekī (13. stoljeće) u svojoj knjizi Ahbār Mekke navodeći mjesta na kojima je u Mekki lijepo i pohvalno (mustehabb) klanjati, spominje i mjesto Alejhisselamova rođenja. Najstariji izvor u kojem se spominje javno obilježavanje Mevluda u Mekki jeste knjiga Rihel (Putovanja/Putopisi) od Ibn Džubejra, u kojoj autor bilježi kako svakog ponedjeljka u mjesecu rebī’ul-evvelu ljudi hrle u zijaret mjestu Alejhisselamova rođenja. Historičari Ebul-Abbās el-Ezefī i Ebul-Kāsim el-Ezefī u svojoj knjizi ed-Durrul-munazzam bilježe kako je dan Mevluda u Mekki bio neradni dan, niti se šta kupovalo niti prodavalo. Na taj dan Kaba se otvarala za posjetioce.

Nekoliko historičara iz 16. stoljeća (el-Džāmi’ul-letīf fīl Mekke ve ehlihā, Kitābul-mevlid eš-šerīf el-mu’azzam, el-I’lām bi-a’lām Bejtillāhil-harām) bilježe kako je na Mevlud u Mekki vladala posebna atmosfera:

Svakog 12. rebī’ul-evvela iza akšama četiri kadije Mekke zajedno sa velikim brojem ljudi među kojima su bili imami, mekkanski dostojanstvenici, šejhovi i njihovi učenici organizirano bi išli u zijaret mjesta rođenja hazreti Pejgamberova, naglas učeći „lā ilāhe illallāh“. Put kojim bi išli bio bi osvijetljen velikim brojem svjetiljki i kandilja. Svi bi nosili posebnu odjeću. Sa njima su išla i njihova djeca. Na samome mjestu Alejhisselamova rođenja održao bi se prigodan program, na kojem se, između ostalog, podsjećalo na čuda koja su se desila na taj dan…

Sallallāhu alejhi ve sellem!