I ptice su utihnule od sramote – 13. mart 1993. – 13. mart 2018.

I ptice su utihnule od sramote – 13. mart 1993. – 13. mart 2018.

Na današnji dan 13. marta 1993. godine, porušene su naše bijeljinske džamije. Porušene su Božije kuće, svjetionici mira i tolerancije na ovom svijetu, kuće u kojima se čovjek uči biti čovjek, u kojima se poziva na dobro, a odvraća od zla, kuće u kojima se uči da su svi ljudi stvoreni od jednog čovjeka i jedne žene i da smo pred Bogom svi isti bez obzira na rasu, nacionalnost, boju kože. Srušene su kuće u kojima se uči da se pred Bogom razlikujemo samo u dobročinstvu i bogobojaznosti i nikako drugačije. Porušili su ih samo zato što su džamije! Danas su one, hvala Bogu opet tu, ponovo su uspravljene uz pomoć svih dobrih ljudi bez obzira na rasu, nacionalnost, boju kože i vjeroispovijest, tu su zahvaljujući Dragom Bogu i ljudima koji su naučili biti ljudi.

Nismo i nikada nećemo zaboraviti 13. mart 1993. godine!

P.S.

Tokom rata u BiH potpuno je srušeno 1.311 objekata Islamske zajednice, uglavnom na području današnjeg entiteta RS. U Bijeljini, Janji i Ugljeviku nije srušeno ništa drugo osim džamija i vakufske imovine Islamske zajednice.

Na području MIZ Bijeljina srušene su Atik Sultan Sulejmanova džamija, Mehmed Salih Vedžihi Janjica džamija, Ahmed-bega Salihbegovića džamija, Ahmed-age Krpića džamija i Preljubovića Dašnica džamija, sve u Bijeljini, a na području naših džemata u općini Ugljevik srušene su Hajrija džamija u Srednjoj Trnovi, Azizija džamija u Glinjama, Atmadža džamija u Atmačićima i Hadži Džanina džamija u Janjarima. Na području MIZ Janja srušene su Atik Čaršijska Sulejmanija džamija i Džedid džamija.

Fotografije rušenja bijeljinskih džamija napravila je tada maloljetna djevojčica. MIZ Bijeljina zahvaljuje joj se na ustupljenim originalnim fotografijama. Allah je odredio da se i tako zapamte dani u kojima su i ptice utihnule od sramote.