Informacioni sistem vakufskih nekretnina-baza podataka

Informacioni sistem vakufskih nekretnina-baza podataka

U cilju evidencije cjelokupne vakufske imovine u BiH Vakufska direkcija je u ranijem periodu preduzela aktivnosti za izradu informacionog sistema vakufskih nekretnina u BiH čija implementacija je u završnoj fazi. Informacionim sistemom predviđena je jedinstvena evidencija vakufske imovine u cijeloj BiH što podrazumijeva informatičku povezanost i komunikaciju Vakufske direkcije u Sarajevu sa svim muftilucima i medžlisima IZ u BiH, razmjenu podataka i pohranjivanje istih u jedinstvenu bazu koja se nalazi u Vakufskoj direkciji, a biće dostupna muftilucima i medžlisima IZ.

Na taj način olakšan je posao i put ka zaštiti, očuvanju i unaprijeđenju vakufa u BiH, kao i samoj borbi za povrat bespravno oduzetih vakufa. U prvoj fazi pomenutog projekta izvršena je izrada softvera, kupovina servera, računarske i mrežne opreme, nakon čega je izvršena informatička povezanost Vakufske direkcije sa 8 muftiluka IZ kojom prilikom je u sjedištima muftiluka instalirana računarska i mrežna oprema. Nakon realizacije prve faze Vakufska direkcija je pristupila realizaciji druge faze koja podrazumijeva informatičku povezanost i komunikaciju Vakufske direkcije sa 90 medžlisa IZ u BiH kojom je predviđena nabavka i instaliranje računarske i mrežne opreme u tim medžlisima, te umrežavanje sa Vakufskom direkcijom. Vakufska direkcija je izvršila nabavku računara i računarske opreme za 90 medžlisa te ih umrežila sa bazom podataka i sa Vakufskom direkcijom.

Vrijednost projekta informacionog sistema vakufskih nekretnina u BiH iznosi 300.000,00 KM, a realiziran je zahvaljujući finansijskoj pomoći Islamske banke za razvoj iz Saudijske Arabije i Generalnog sekretarijata vakufa Kuvajta. U sklopu ovog projekta održan je edukacijski seminar za predstavnike muftiluka i medžlisa IZ koji će obavljati poslove vezane za bazu podataka.

Realiziranje projekta informacionog sistema je od historijskog značaja za vakufe u BiH iz razloga što ćemo prvi put na jednom mjestu imati sve moguće podatke o cjelokupnoj vakufskoj imovini u BiH, o raspoloživoj imovini, o nacionaliziranoj imovini koja je predmet restitucije, o nacionaliziranim vakufskim stanovima, o imovini koja je uništena i devastirana tokom agresije na BiH.

Vakufska direkcija je trenutno u fazi unosa podataka u informacioni sistem.

Baza podataka sadrži kompletne informacije o vakufskim nekretninama, identifikaciju vakufske nekretnine te komletnu zemljišnu dokumentaciju, kao i fotodokumentaciju nekretnine.