Izlaganje Reisu-l-uleme na sjednici Sabora

Izlaganje Reisu-l-uleme na sjednici Sabora

Sarajevo, 23. april 2016. (MINA) – Na današnjoj sjednici Sabora IZ u BiH uvodno izlaganje imao je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, koji se osvrnuo na aktuelnu situaciju u našoj domovini te predstavio izvještaj o radu Islamske zajednice u prethodnoj godini. Ovo obraćanje Reisu-l-uleme prenosimo u cijelosti:

„Zahvaljujemo se Allahu, našem Gospodaru i Gospodaru svih svjetova. Njegovoj se milosti i oprostu nadamo. Molimo Ga da nas uputi na ispravan put i da nam dadne snagu ispravnog razumijevanja i poimanja ovoga svijeta i njegovih zakonitosti. Molimo Ga da nas osnaži u dobru koje činimo i opomene kada činimo pogreške.

Upućujemo salavate na našega poslanika Muhammeda, a.s.

Poštovani predsjedniče i članovi Sabora, uvaženi muftije, članovi Rijaseta, braćo i sestre, dragi gosti. Sve vas selamim i želim vam uspješan rad na današnjem zasjedanju Sabora.

U ovoj prilici, u kratkim naznakama ću se osvrnuti na rad Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u protekloj godini. Godina iza nas, 2015., treća je godina moga mandata na dužnosti Reisu-l-uleme. Istovremeno, prva je to godina novog saziva Sabora, prva puna godina u radu ovoga sastava Rijaseta i prva puna godina u mandatu jednog broja muftija. Nakon provedenih izbora u Islamskoj zajednici, početkom 2015. godine je konstituiran novi saziv i izabrano novo vodstvo Sabora.

U godini iza nas uložili smo dosta truda i vremena u nastojanjima da obaveze, odgovornosti i nadležnosti u operativnom vođenju Zajednice definiramo i rasporedimo u pet uprava Rijaseta. Pitanja vjere i izazove ideoloških određenja usmjerili smo Vijeću muftija. Uprave Rijaseta se postepeno konstituiraju, prema našim mogućnostoma i obimu obaveza koje proizlaze iz usvojenih planova.

Vijeće muftija je zasjedalo po potrebi. Na sjednicama je, pored razmatranja izvještaja o            radu, fmansijskom i budžetskom poslovanju, planova i programa rada, izdato i nekoliko fetvi. Cijenim daje među njima vrlo važna fetva o Genocidu u Srebrenici.

Nastavili smo normativno uređivanje Zajednice, dinamikom za koju smo imali snage, materijalnih i ljudskih kapaciteta. Rijaset je izradio niz pravilnika od kojih je neke usvojio sam, u okviru svojih nadležnosti, a neke predložio Saboru na usvajanje. Kao posebno važan, ističem pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u upravama i drugim organizacionim jedinicama Rijaseta. To je iznimno važan dokument, jer je

pretpostavka za kvalitetan rad i pravilan i odgovoran odnos prema kadrovskom popunjavanju ukupne organizacione strukture Rijaseta. Pravilnikom o reisu-l-ulemi, koji je usvojio Sabor, riješeni su status, prava i obaveze reisu-l-uleme u toku i nakon obavljanja ove dužnosti. Pri kraju je izrada strateškog dokumenta, kojim se uređuje srednji organizacioni nivo Zajednice.

II

Uporedo smo nastojali podići kvalitet vjerskog života u džematu, unaprijediti hutbe petkom, te rad u predškolskim ustanovama i s omladinom i ženama. Odjel za brak i porodicu uspostavlja infrastrukturu i priprema i educira nosioce svojih aktivnosti u muftijstvima i medžlisima.

U obrazovnim ustanovama nastojimo uspostaviti jedinstvene kriterije i usvojiti etički kodeks, kao nužan dokument za adekvatno ponašanje svih radnika. Nastavili smo se brinuti za status bosanskog jezika. Značajan broj kapitalnih izdanja iz te oblasti usmjerili smo prema djeci u povratničkim mjestima. Briga za bosanskim jezikom je dio naše misije.

U prošloj godini smo izabrali novi znak i memorandum Zajednice, utemeljene na ustavnim odredbama.

Aktivnosti u dijaspori smo usmjerili na informiranje o planovima i modalitetima njenog normativnog uređenja i pozicioniranja u ukupnoj strukturi Zajednice. Nastavili smo i njegovanje dobrih odnosa s islamskim svijetom. U tim nastojanjima smo obavili ranije planirane posjete nekim prijateljskim islamskim zemljama. Namjera nam je da naše prijatelje u tome svijetu poštujemo i da ih ne dijelimo i ne pravimo među njima razlike. Sa svima želimo bratsku i prijateljsku saradnju.

U odnosima s drugim vjerskim zajednicama nema većih nesporazuma. Posjeta Pape Franje Sarajevu sredinom protekle godine osnažila je međunarodnu poziciju Bosne i Hercegovine i otklonila bojazan da Katolička crkva podržava separatističke politike u Bosni i Hercegovini. Taj dojam, nažalost, nemamo kada su u pitanju javni istupi ljudi iz vrha Srpske pravoslavne’ crkve iz Beograda. Dapače, oni ohrabruju srpski nacionalizam i isključivost i doprinose veličanju zločina i zločinaca, čime dodatno otežavaju put pomirenja, razumijevanja i osiguravanja boljeg života svih građana Bosne i Hercegovine.

U protekloj godini smo se dodatno bavili i akcijom klanja kurbana. Poznato je da za veliki broj muslimana, koji nisu u mogućnosti sami izvršiti tu obavezu, mi organiziramo sve što je potrebno da se njihovi nijetovi i obaveze, pravilno ispune. Istodobno, učinili smo napor da od naših stočara, posebno u povratničkim mjestima, kupujemo kurbane. Iskustva koja smo stekli pažljivo analiziramo i planiramo nove korake u unapređenju ove važne akcije.

Stalno ulažemo trud da organizaciju putovanja na hadž podignemo na viši nivo, a i organiziranje putovanja na umru činimo bez turističkih agencija.

Iz fonda Bejtu-l-mal izdvojili smo značajna sredstva za socijalne projekte našeg Ureda za društvenu brigu. U nekoliko sergija smo prikupili lijepa sredstva za pomoć stradalima u Siriji, Burmi i Nepalu.

Krajem protekle godine smo usvojili plan i program rada svih organizacionih struktura IZ-e u BiH za ovu godinu. Usvojili smo budžet i uveli disciplinu u njegovoj realizaciji. Značajna sredstva smo usmjerili kao podršku povratničkim medžlisima i džematima. Ova izdvajanja imaju trend povećanja iz godine u godinu. Planiramo da u ovoj godini otpočnemo proces uređenja članarine na nivou cijele Zajednice. Svjesni smo daje ovo veliki izazov za sve nas.

III

U protekloj godini naše ukupne aktivnosti, radne i druge kapacitete zaokupljali su i neki važni događaji, koji su nas se posredno ili neposredno ticali. Na samom početku godine, a onda i sredinom jeseni, dogodili su se teroristički napadi u Evropi. I neki događaji kod nas su u javnosti okarakterizirani kao teroristički akti. Osjećali smo odgovornost i brigu za muslimane i odlučili da se javno i nedvosmisleno, zajedno sa Bošnjacima koji obavljaju političke i javne funkcije u našoj zemlji, oglasimo Izjavom kojom osuđujemo nasilni ekstremizam. Rijaset je, koliko je to bilo u našoj moći odgovorno pristupio ovom pitanju. Pred vama izvještaj koji tretira pitanje neformalnih grupa, organiziranih kroz izolovanu infrastrukturu van institucionalnog okvira Islamske zajednice, kao i zaključci Vijeća muftija po tom pitanju.

Krajem godine smo završili pregovore oko potpisivanja ugovora između države Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Taj dokument je, u formi prijedloga, nakon prihvatanja u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine upućen prema Predsjedništvu BiH na potpisivanje i dalju proceduru. Očekivali smo da će to biti rutinski posao, nakon skoro pet godina usaglašavanja svakog člana i svake rečenice. Nažalost, tamo nisu svi spremni da ga podrže, uz razna „politikanska“ obrazloženja. Nepotpisivanje tog ugovora daje prostora da se, između ostalog, samovoljnim tumačenjem nekih zakonskih propisa, diskriminiraju muslimani u javnom, političkom i društvenom životu. Takav slučaj je s odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, koja najdirektnije implicira da se muslimankama, propisno obučenim, zabrani ostvarivanje njihovih osnovnih pravda u sudstvu i tužilaštvu u BiH. Iza ovakvih nepotrebnih i zlonamjernih pokušaja da se muslimani, kao najbrojnija zajednica u Bosni i Hercegovini, diskriminiraju, stoji namjera skretanja naše pažnje i trošenja energije na konstruirane probleme. Ovakav odnos političkih predstavnika u BiH spram njihove ustavne obaveze da se Islamska zajednica dovede u isti status kao i Katolička crkva i SPC, s kojima je država BiH potpisla ugovore još prije 7-8 godina, ima za posljedicu dodatne frustracije muslimana prema institucijama države BiH. Očekujemo da se bošnjačka politika ozbiljno pozabavi ovim pitanjem.

Na kraju, cijenimo da smo imali uspješnu godinu. Analiza izvještaja svih u IZ-e u BiH pomoći će da u budućim planovima budemo efikasniji u radu.

Još jednom, hvala vam na pažnji i želim vam puno dobra i uspjeha“, kazao je na kraju svog obraćanja reisu-l-ulema Kavazović.