Javni konkurs za novi znak Islamske zajednice

Javni konkurs za novi znak Islamske zajednice

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje

anonimni:

JAVNI KONKURS

za grafičko oblikovanje znaka i logotipa

 

Svrha

Svrha Konkursa je dobivanje kvalitetnog, komunikativnog i stručno projektiranog znaka i logotipa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini s ciljem kreiranja kompletnog vizuelnog identiteta. Znak i logotip moraju biti pogodni za aplikaciju na sva savremena sredstva poslovne i vizuelne komunikacije te u potpunosti zadovoljavati zahtijeve struke kako bi bili kvalitetan osnov za izradu knjige grafičkih standarda.

Znak i logotip moraju u potpunosti biti usaglešeni sa sljedećim Općim odredbama Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini:

 • Islamska zajednica ima svoj znak i bajrak (Član 20.)
 • Znak Islamske zajednice čine polumjesec, otvoren na desnu stranu, i petokraka zvijezda u sredini polumjeseca. (Član 21.)
 • Bajrak Islamske zajednice je zelene boje sa bijelim polumjesecom i bijelom petokrakom zvijezdom u sredini otvorenog dijela polumjeseca, okrenutog suprotno od koplja. Dužina bajraka je dva puta veća od njegove širine. (Član 22.)

Sadržaj konkursnog rada

Rad koji sudjeluje na konkursu mora sadržavati sljedeće osnovne elemente vizuelnog identiteta:

 1. Znak – osnovni standardi za reprodukciju u boji, za crno-bijelu reprodukciju, te za reprodukciju u negativu. Prikaz znaka u tri veličine (5,0 cm; 3,5 cm, i 1,0 cm po većoj dimenziji). Konstrukciju znaka s detaljnim opisom.
 2. Znak i logotip sa sljedećim tekstom: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i u drugom redu Rijaset.
 3. Sistem karakterističnih boja
 4. Karakteristično pismo

Osim prezentacije znaka i logotipa konkursni radovi moraju prezentirati minimalno pet praktičnih primjena među kojima moraju biti: memorandum i koverta, vizitkarta/podsjetnica, naslovna starna fascikle A4 formata, bajrak/zastava i zastavica (stolna).

Oprema konkursnog rada

Učesnici Konkursa dužni su dostaviti:

 • kratko obrazloženje autorskog pristupa – koncepta rada;
 • prezentaciju rada u elektroničkom formatu (.pdf formatu) i izvorne fajlove u vektorskom formatu (prihvataju se formati: .ai /Adobe illustrator/ .cdr /Corel/ ili .eps) na CD-u;
 • ispis prezentacije Sadržaja konkursnog rada na A4 formatu.

Uvjeti konkursa

Konkurs je anoniman.

Zaštita anonimnosti: Materijale je neophodno označiti šifrom, i to svaki list pojedinačno, u donjem desnom uglu. Šifra treba sadržavati maksimum šest karaktera (sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera). Šifru je neophodno staviti i na CD te na omot konkursnog materijala. U slučaju povrede anonimnosti, rad neće biti uzet u razmatranje. Pristigli radovi ne smiju biti otvarani prije finalnog zasjedanja Konkursne komisije. Podaci o autoru ili autorskom timu: U zatvorenoj bijeloj koverti s natpisom Autor šifre, priložiti: ime i prezime autora (autorskog tima), adresu, kontakt telefon, e-mail, broj žiro-računa i naziv banke. Ukoliko pojedinac/tim želi konkurisati sa više rješenja, potrebno je da svako od rješenja ima različitu šifru. Originalnost rješenja: U zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom Izjava autora, priložiti potpisanu izjavu da je projekat originalno autorsko djelo. Svojim potpisom učesnici potvrđuju autorstvo rada čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene konkursnog rada te potvrđuju da, prema uvjetima Konkursa, imaju pravo sudjelovanja i da su saglasni s eventualnom dodjelom ugovora za daljnju razradu konkursnog rada i njegovom implementacijom. Samom predajom materijala učesnici potvrđuju da su pročitali Uvjete konkursa i da su s njima u potpunosti saglasni.

Kriteriji

Konkursna komisija odabrati će najbolji rad i dati ocjenu na temelju sljedećih kriterija:

 • stepen promišljenosti i funkcionalnosti rada;
 • tehnološka izvedivost – predloženi rad treba biti izvediv poznatim i uobičajenim metodama i postupcima sa standardnom tehničkom opremom koja se može naći na tržištu;
 • estetika

Ocjena i odabir

Od prispjelih radova Konkursna komisija će na osnovu kriterija odabrati jedan rad koji će biti predložen Rijasetu Islamske zajednice u BiH na konačno usvajanje i dodjelu nagrade pri čemu zadržava pravo: ne razmatrati radove koji ne zadovolje formalne uvjete Konkursa. Rijaset Islamske zajednice zadržava pravo ne dodijeliti nagradu u slučaju nedovoljne kvalitete pristiglih radova.

Konkursna komisija se sastoji od 3 člana:

Tarik Jesenković, akademski graf. dizajner (predsjednik komisije),

Prof. dr. Nusret Isanović (član)

Mesud Smajić (član).

Nagrada

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini dodjeljuje jednu novčanu nagradu u iznosu od 3.000 KM (tri hiljade) netto na osnovu ocjene Konkursne komisije i odluke Rijaseta o usvojenom rješenju. Porezne i druge dažbine predviđene zakonom padaju na teret Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Autorska prava

Isplatom nagrade autoru izabranog rada Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u potpunosti stiče pravo da rad koristi predmetno, prostorno i vremenski bez ograničenja. Nagrađeni autor je obavezan potpisati izjavu o prijenosu prava intelektualnog vlasništva/autorskog prava na Islamsku zajednicu u BiH te predati izabrano grafičko rješenje u vektorskom obliku.

Objava i rok

Svi radovi moraju biti predati do 15. marta 2015. godine

Radovi se dostavljaju na sljedeću adresu:

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Zelenih bereki 17, 71000 Sarajevo. Kao potvrda o datumu predaje rada prihvatat će se poštanski žig. Radovi koji ne budu blagovremeno dostavljeni neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren od dana njegove objave u listovima Preporod i Oslobođenje i web portalu www.rijaset.ba

Učesnici

Konkurs je otvoren svim autorima i grupama autora iz Bosne i Hercegovine. Svaki autor/grupa autora može prijaviti do dva rješenja. Konkurs je anoniman i u radu Konkursne komisije svi radovi sudjeluju isključivo pod šifrom.

Ograničenja

Na Konkursu ne mogu sudjelovati članovi Komisije, njihovi zamjenici i sastavljači konkursnog zadatka, kao ni njihovi bliski srodnici i poslovni saradnici iz uže radne grupe.

Postavljanje pitanja

Pitanja vezana uz propozicije Konkursa mogu se postavljati isključivo putem e-maila: tarik.jesenkovic@elkalem.ba

Objava rezultata Konkursa

Rezultati Konkursa bit će objavljeni najkasnije 30 dana od isteka konkursnog roka za predaju radova na web stranici Rijaseta Islamske zajednice www.rijaset.ba

Organizatori ne odgovaraju za oštećenja prispjelih radova nastala redovitim radom Konkursne komisije.