Jusuf Džafić dobio vrijednu idžazetnamu

Jusuf Džafić dobio vrijednu idžazetnamu

26. džumade-l-ula 1436. godine po Hidžri, odnosno 15. marta 2015. godina po Miladu, u Daru-l-ifta’ el-misrijje, Imaduddin Salah Ezheri Hanefi, šejh Jusufa Džafića i fetva emin u egipatskom muftiluku, dao je idžazetnamu Jusufu Džafiću sa senedom za et-Tahrir el-Vedžiz. Et-Tahrir el-vedžiz je sebet (registar, indeks) seneda (lanaca prenosilaca) Muhammeda Zahida Kevserija Hanefija (1879–1951), posljednjeg vekila islamskog mešihata u Osmanskoj carevini i musnida XX stoljeća. Inače, musnid je osoba koja prenosi veliki broj rivajeta (predaja) djela muslimanskih učenjaka.
Tako je Jusuf Džafić stekao idžazetnamu i senede za skoro sva djela muslimanskih učenjaka iz fikha (islamskog prava), hadisa, tefsira (egzegeze Kur'ana), arapskog jezika, ahlaka (etike), sire (životopisa Muhammeda, s.a.v.s.), akaida (teologije), historije, logike itd. Sened Jusuf Džafića za Et-Tahrir el-vedžiz: Jusuf Džafić od Imaduddina Salaha Ezherija Hanefija od Muhammeda Hašima Mahmuda Omera Sujutija Hanefija od Abdulfettaha Ebu Gudde Halidija Halebija od autora imama valorizatora fakiha Muhameda Zahida Kevserija, posljednjeg vekila islamskog mešihata u Osmanskoj državi. Među učenicima Muhammeda Zahida Kevserija su bili i naše azharlije Muhammed Handžić, Kasim Dobrača i dr.
Jusufe, Allah mubarek olsun!