KONAČNE LISTE ZA INSTRUKTORE I POPISIVAČE

KONAČNE LISTE ZA INSTRUKTORE I POPISIVAČE

Popisna komisija Grada Bijeljina objavila je u četvrtak, 29. avgusta, konačne liste za izbor gradskih instruktora i popisivača za predstojeći popis stanovništva u BiH, koji će biti obavljen od 1. do 15. oktobra ove godine.
Prema navodima gradske Popisne komisije, konačne liste izabranih kandidata za instruktore i popisivače kreirane su na osnovu ranije objavljenih preliminarnih listi, u kojima su kandidati rangirani prema ukupno ostvarenom broju bodova, poštujući etničku strukturu.
Rangiranje kandidata je izvršeno prema kriterijumima, koji su definisani u Procedurama za izbor popisnih organa i osoblja koje će biti angažovano u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u 2013. godini i Dopunama ovih Procedura.
Konačnu listu instruktora možete da pogledate ovdje, a popisivača ovdje. Takođe, obaveze izabranih kandidata date su ovdje.
Obuka za gradske instruktore biće održana od 6. do 10. septembra, a za popisivače od 16. do 20. septembra ove godine.
Za sve dodatne informacije možete da se obratite Popisnoj komisiji Grada Bijeljina na adresu Trg kralja Petra I Karađorđevića.

Više…