Kontrola rada mekteba na području Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina

Kontrola rada mekteba na području Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina

Redovna godišnja kontrola rada mekteba na području Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina obavljena je u subotu 7. novembra 2015. godine. Komisija Muftijstva tuzlanskog sagledala je i analizirala rad četiri mekteba u džematima u općni Ugljevik, te rad i aktivnosti Mektebskog centra u Bijeljini.

Komisija u Mektebskom centru Bijeljina uoci izlaska na teren

Komisiju Muftijstva sačinjavali su dr Sead ef. Seljubac, pomoćnik Muftije tuzlanskog za vjersko djelovanje i obrazovanje, Mensur ef. Husić, pomoćnik direktora Behram-begove medrese, Muhamed ef. Rizvić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Teočak, Haris ef. Mustajbašić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zvornik i Omer ef. Camić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Janja.
U kontroli rada mekteba učestvovali su i članovi Izvršnog odbora MIZ Bijeljina, a domaćini su bili džematski muallimi, mutevelije te glavni imam Samir ef. Camić i predsjednik Izvršnog odbora MIZ Bijeljina Emir Musli.

Nakon izlaska na teren i sagledavanja stanja, održan je sastanak na kojem su prezentovani rezultati analize rada i aktuelnih problema, a razgovarano je i o načinima unapređenja rada mekteba. Zaključeno je da u većini mekteba postoje dobre pretpostavke za još bolju organizaciju i odvijanje mektebske nastave.

Analiza i razgovor o problemima i planovima
Sastanak i analiza rezultata u Mektebskom centru

Članovi komisije objektivno i kritički su govorili o svojim utiscima, a muallimi su imali priliku da obrazlože svoja iskustva u realizaciji mektebske nastave u povratničkim džematima. Dr Sead ef. Seljubac istaknuo je da je napredak u odnosu na prethodni period osnovno i najpouzdanije mjerilo rada mekteba. Kazao je da saradnja četiri medžlisa na sjeverositoku Bosne i Hercegovine može biti dragocjena u pogledu razmjene iskustava i upoznavanja sa dobrom praksom, ali i upoznavanja sa načinima rješavanja aktuelnih problema.