MANDELIN PUT SA ISLAMOM, MUSLIMANIMA

MANDELIN PUT SA ISLAMOM, MUSLIMANIMA

Pripremio: hfz. Jusuf Džafić, Kairo…
Johanesburg (Johannesburg) – Dok milioni širom svijeta upućuju posljednje pozdrave Nelsonu Mandeli, oči mnogih muslimana su bile okrenute prema historiji, oživljavajući uspomene na dugu historiju interakcije između muslimana i tog čuvenog vođe tokom posljednjih desetljeća.
Evo nekih ključnih događaja koji prikazuju zbirku miljokaza, osvjetljavajući Mandelinu historijsku i toplu interakciju sa muslimanima, koju je skupio Radio Cii na petak, 6. decembar.

17. mart 1992: Nelson Mandela posjećuje pretežno muslimansku oblast Bo Kapp u Kejp Taunu (Cape Town)
Mandela je posjetio pretežno muslimansku oblast Bo Kapp u Kejp Taunu. Dočekali su ga, između ostalih, autor i historičar rahmetli Ahmet Dejvids (Achmat Davids) i rahmetli šejh Nazim Muhammed (Nazeem Mohammed), tadašnji predsjednik Muslimanskog sudskog vijeća.

24. mart 1993: Bajramska poruka Islamskoj zajednici (Muslim Community) od ANC predsjednika Nelsona Rolihlahla Mandele
U svojoj poruci muslimanima 1993. godine, Mandela je rekao: “Ja sam uvijek bio posebno povezan sa muslimanskim pozdravom. Stoga, ja vas pozdravljam u ime Mira.
On je takođe pohvalio Islamsku zajednicu, moleći da njihova “žrtva i disciplina tokom posta održe ovu naciju u dobrom stanju.”
Svoju porukuju je zaključio rekavši: “U ime Nacionalnog izvršnog odbora (National Exectuive Committee) ANC-a i svih njegovih članova želim vam svima mubarek Bajram (Eid Mubarak) i da provedete radostan dan.”

9. maj 1994: Nelson Mandela se obraća narodu Kejp Tauna, Grand Parade (glavni trg u Kejp Taunu, o.p.), povodom svečanog preuzimanja dužnosti (inauguracija) predsjednika države, 9. maj 1994. godine
U svom svečanom govoru, Mandela je održao izvanredan govor koji je zaključio izjavom: “Mi možemo računati među njima na afrikance, obojene, bijelce, Indijance, muslimane, hrišćane, hindues, jevreje – svi oni ujedinjeni zajedničkom vizijom boljeg života za sve ljude ove zemlje.”

1994: Nelson Mandela prima Nagradu Šejha Jusufa za mir (Sheikh Yusuf Peace Award) od Federacije žena muslimanki, (Muslim Women’s Federation), 10. septembar

Poruka gospodina Nelsona Mandele šejhu Gabiru (Gabier) i Islamskoj zajednici na proslavu rođendana vjerovjesnika Muhammeda (Meelad un Nabi)
“Danas je rođendan vjerovjesnika Muhammeda, pa će naše misli biti sa vama i sa cijelom Islamskom zajednicom, gdje god oni bili, pošto se svi vi okupljate u različitim džamijama kako biste odali poštu jedinstvenom vjerskom vođi, čiji uticaj nastavlja da se širi praktično do svakog parčeta svijeta i do svake nacije”, rekao je Mandela u svojoj poruci.

Oktobar 1994 – Uticajni učenjak Ahmed Didat (Ahmed Deedat) imade zanimljiv susret sa Mandelom (kako je naveo Gulam Vahid (Goolam Vahed) u svojoj knjizi: Ahmed Didat: Čovjek i njegova uloga (Ahmed Deedat: The Man and His Mission), str. 18)
“U oktobru 1994. godine, Ahmed Didat je primio poziv iz Saudijske Arabije u svom domu u Verulamu. Kada mu je rečeno da je to Nelson Mandela, novi južnoafrički predsjednik, Didat se prisjeća: “Prvo sam mislio da je u pitanju lažni poziv, te nisam ozbiljno shvatio stvar. Međutim, kad sam shvatio da je to zaista bio predsjednik države, umalo nisam pao u nesvjest.”
Mandela, koji je bio u zvaničnoj posjeti Saudijskoj Arabiji, rekao je Didatu da gdje god je išao ljudi su ga pitali da li zna gospodina Didata. Predložio je da se sastanu 6. novembra 1994. godine tokom Mandeline posjete Durbanu. Susret nije ostvaren, jer je Didat morao da putuje u inostranstvo, ali je kazao novinarima da je veoma počašćen i ponizan zbog primanja skoro nevjerovatnog telefonskog poziva od predsjednika.”
Kasnije, kada je Ahmed Didat pao u postelju, veleposlanik Južne Afrike je dao sljedeću izjavu:
“Gospodin Mandela je zabrinut za svakog Južnoafrikanca koji živi u bilo kojem dijelu svijeta, ali slučaj Didata je poseban, s obzirom da je on visoko poštovan, ne samo u Južnoj Africi, već i u svijetu, zbog svog napornog rada i posvećenosti propovijedanju islama tokom posljednjih pedeset godina.

11. juli 1997: Predavanje predsjednika Nelsona Mandela na Oksfordskom centru za islamske studije (Oxford Centre for Islamic Studies)
U svom dugom, toplom govoru na Islamskom centru u Oksfordu, Mandela je održao značajno predavanje naslovljeno: Obnova i renesansa – Prema novom svjetskom poretku (Renewal and Renaissance – Towards a New World Order), u kojem se dotakao veze između islama i muslimana u Južnoj Africi, kao i svojih vlastitih razmišljanja glede uloge religija na crnom kontinentu.
“Ja sam veoma zahvalan Oksfordskom centru za islamske studije zbog poziva kako bih podijelio ideje sa vama. Kada je De Gama konačno dosegao Indijski okean, tu je pronašao navigatore mnogo sposobnije od sebe da vode njegovu ekspediciju, te se mudro oslonio na njih na isti načni na koji ja znam da slijedim gdje su drugi otvorili put, te da smo mi među onima od kojih imamo mnogo da naučimo”, kazao je.
“Ono što me ohrabruje da dam svoj skroman doprinos, je posvećenost Centra promicanju razumijevanja, tolerancije i saradnje kao suštinskih uslova za napredovanja blagostanja svih.”
Nastavio je govoreći: “Države afričkih muslimana dijele ambivalenciju drugih država i religija u vezi sa kolonijalnom trgovinom robljem, štiteći vjernika od narušavanja njihovih osnovnih prava, ali isto bivaju saučesnicima u trgovini ljudskim životima.”
“Suočavajući se sa evropskim kolonijalizmom, muslimanske zajednice su uzele svoju ulogu duž čitavog spektra politike otpora, uključujući i borbu protiv aparthejda.”

30. januar 1998: Govor predsjednika Nelson Mandele na Međukulturalnoj proslavi Bajrama (Intercultural Eid Celebration)
U svom govoru u Johanesburgu, Mandela je čestitao muslimanima njihov Bajram, reflektujući na duboke korijene islama u historiji Južne Afrike. Afrički hrišćanski kralj Negus i Abesinija (Abyssinia) dali su zaštitu sljedbenicima vjerovjesnika Muhammeda. Taj primjer poštovanja i međusobne saradnje ukazuje na ulogu koju religija može imati, te na duhovno vođstvo koju može pružiti, doprinoseći društvenoj obnovi na našem kontinentu”, kazao je u okviru svog govora.
“Sada kada je Južna Afrika slobodna, veze koje je Islamska zajednica oduvijek imala sa drugim dijelovima našeg kontinenta mogu cvjetati i obogatiti našu naciju bez obuzdavanja i iskrivljenja. One su dio naše zajedničke afričke baštine.”

12. april 2010: Šejh Karadavi (Qaradawi) se susreće sa Mandelom
Tokom svoje posjete Južnoj Africi, poznati muslimanski učenjak šejh Jusuf el-Karadavi se susreo sa južnopafričkim vođom Nelsonom Mandelom, te mu darovao Kur'an i neke knjige koje je napisao o islamu.
Karadavi je pozdravio južnoafričkog vođu kao “junaka Afrike”.

Šejh Aid el-Karni (Aidh al Qarni) pozvao Mandelu da primi islam
U pismu, čiji se datum ne može utvrditi, šejh Aid el-Karni je pozvao Mandela da primi islam.
“Ja sam jedan od miliona na ovoj planeti koji su pročitali vašu biografiju, shvatili vašu borbu, divili se vašoj hrabrosti i čudili se vašoj žrtvi i posvećenosti ideji vaših načela, vaše slobode i slobode vašeg naroda”, kaže se u pismu.
“Stoga, ja vas molim, ja vas preklinjem, i iskrenom se nadam da ću čuti glasno i jasno vašu izjavu islama, vječnu izjavu “La ilahe illellah, Muhamed resulullah” (Nema božanstva koje zazlužuje da se obožava sem Allaha, i Muhamed je Allahov poslanik). Tada, svi robovi-sluge Uzvišenog Allaha, na svih šest kontinenata, će vam pljeskati, sveti grad Mekka će vas pozdraviti, vrata svetog hrama Kabe će se otvoriti za vas, a propovijedaonice islamskog svijeta će pozdraviti vaše ime u velikoj bučnoj hvali.”