Muftija Adilović: Svaki imam treba imati plan o posjeti svih džematlija

Muftija Adilović: Svaki imam treba imati plan o posjeti svih džematlija

www.preporod.com

PREPOROD: Da li je potrebno intezivirati posjete muftija imamima na terenu, ali i imama džematlijama, te na taj način ostvariti i prisniju komunikaciju džematlija s višim instancama u Islamskoj zajednici i drugim vjerskim autoritetima?

MUFTIJA ADILOVIĆ: To smatram važnim pitanjem, jer je od velikog značaja da organi i uposlenici IZ imaju stalni kontakt sa džematima i džematlijama. Ne smijemo se udaljiti od našeg običnog džematlije, nego trebamo dobro poznavati njegovo stanje i potrebe. U tom slučaju možemo adekvatno djelovati i odgovarati potrebama naših džemata i džematlija te ostvarivati bolje rezultate. Zato smatram izuzetno važnim posjećivanje džemata sa nivoa medžlisa, muftijstva i Rijaseta i mimo ramazana, naročito u zimskom periodu, kada su noći duge.

U tom smislu mi smo na Savjetu Muftijstva za vjerska pitanja odlučili da u zimskom periodu barem jednom mjesečno ispred Muftijstva i Elči Ibrahim-pašine medrese, s kojom hvala Bogu imamo odličnu saradnju, obiđemo po jedan medžlis, odnosno nekoliko džemata koji mu pripadaju. Shodno tome, ja i sekretar Muftijstva, te četiri profesora Medrese najčešće petkom zijaretimo šest džemata, klanjamo jacija-namaz i nakon toga se obratimo džematlijama. Nakon toga pružimo priliku džematlijama da postavljaju pitanja, ili da daju određene sugestije. Zatim uz kahvu i kolač, obično u mektebskoj učionici, razgovaramo sa imamom, mutevellijom i džematlijama koji to žele. Na taj način već smo posjetili četiri medžlisa, odnosno 24 džemata, a sa posjetama nastavljamo dalje, ako Bog da. Primijetili smo da je to džematlijama drago i da to cijene. Pored toga, ja kao muftija kad god mogu održim hutbu u nekom od džemata, te koristim i druge prilike da posjetim neki od džemata, što tražim i od glavnih imama.

U vezi sa ovim, smatram da je vrlo važno da naši imami redovno obilaze svoje džematlije u kućama i stanovima, te tako ostvare direktniji kontakt s njima i steknu bolji uvod u stanje i potrebe svojih džematlija. Svaki imam bi trebao imati plan za koji period će obići sve svoje džematlije, shodno veličini džemata, a ne da se vrlo često druži sa samo dvojicom ili trojicom džematlija, a nekima uđe u kuću samo kada je dženaza. Ljudima je drago da im se dođe i na taj način ukaže pažnja, i to je dobro. Imamo jako lijepih primjera i po tom pitanju. Tako npr. vidio sam da jedan imam u toku Bajrama, iako mu džemat nije mali, obiđe sve svoje džematlije u kućama, čestita im Bajram i porazgovara s njima.

 

PREPOROD: Islamska zajednica za učenike osnovnih škola ima mekteb, ali za srednju ne postoje posebni programi. Šta planirate kao muftija u svom muftiluku ponuditi ovoj generaciji mladih?

MUFTIJA ADILOVIĆ: Potpuno ste u pravu. Djeca u periodu školovanja u osnovnoj školi kroz mekteb uglavnom imaju dobar kontakt sa imamom i džematom, ali se on, nažalost, počesto svede na minimum prelaskom djece u srednju školu. S obzirom na to, velika je potreba ponuditi našoj omladini odgovarajuće sadržaje kroz koje će i dalje biti vezani za IZ, a koji će im pomoći da se u tom presudnom periodu, kada sazrijevaju kao ličnosti, usmjere u pravom smjeru, da sačuvaju svoj moral i tradiciju, te da izrastu u uzorne i korisne članove našeg društva.

Već imamo jedan broj imama i muallima koji su veoma aktivni u radu s omladinom, na čemu zaslužuju svaku pohvalu. Međutim, da bi korist od takvih aktivnosti bila veća, treba napraviti kvalitetan plan rada s omladinom, kojim bi se sistematski uredile i, koliko je moguće, standardizovale i te aktivnosti, čime bi se pomoglo svim imamima i muallimama da kvalitetnije i raznovrsnije rade sa našom omladinom, te ostvare znatno bolji rezultati. Između ostalog, taj plan treba obuhvatiti: školu islama, školu Kur’ana, razne kurseve, takmičenja, omladinska druženja, iftare, izlete i ekskurzije, učešće u radu i osnivanje potrebnih udruženja, humanitarne aktivnosti itd.

Na nivou našeg muftijstva mi već radimo na izradi tog plana, a upoznat sam također da i Uprava za vjerska pitanja Rijaseta IZ radi na izradi sličnog plana pa će te planove trebati uskladiti i dopuniti.

Pored rada sa srednjoškolskom omladinom, smatram veoma važnim planski rad i sa ostalim kategorijama, kao što su: djeca, s otvaranjem obdaništa i osnovnih škola pri IZ, studenti, ženska populacija, osobe u braku, odrasli itd.

 

Cijeli intervju u printanom izdanju