Muftija Fazlović se zahvalio Merhametu za „Zlatnu plaketu humanosti“

Muftija Fazlović se zahvalio Merhametu za „Zlatnu plaketu humanosti“

U svome uredu Vahid-ef. Fazlović, muftija tuzlanski, 15. juna ove godine susreo se sa direktorom Regionalnog odbora Merhameta Tuzla Adil-ef. Pezerovićem.

Direktor Pezerović je upoznao muftiju Fazlovića sa Merhametovim aktivnostima u mjesecu ramazanu. Istakao je da će se u narodnim kuhinjama „Imaret“ koje djeluju u okviru Regionalnog odbora Merhamet Tuzla svakodnevne obroke redovno realizirati, ali da će obezbijediti i iftare za postače, korisnike kuhinje.

Muftija Fazlović je pohvalio humani rad i misiju uposlenika RO Merhamet. Naglasio je potrebu  uključenja svih struktura društva i vlasti u pomaganju rada Merhametovih kuhinja, kako bi se njihovim korisnicima obezbijedili što kvalitetniji obroci.

Ovu priliku muftija Fazlović je iskoristio da se direktoru Pezeroviću, ali i Merhametu općenito, zahvali za priznanje „Zlatna plaketa humanosti“, za nesebično zalaganje u afirmaciji humanitarnih programa MDD Merhamet. Ovo vrijedno priznanje Merhameta muftiji Fazloviću je uručeno na međunarodnoj konferenciji Merhamet – izazovi i perspektive, koja je održana u mjesecu maju ove godine u Srebreniku.