Nasihat uoči petka

Nasihat uoči petka

U četvrtak 21. decembra 2023. godine u Sultan Sulejmanovoj Atik džamiji, poslije jacije-namaza, održano je predavanje u sklopu projekta “Nasihat uoči petka”.

Predavanje je održao Mirsad ef. Okanović, imam Sultan Sulejmanove Atik džamije u Bijeljini , na temu “Jesmo li zahvalni”.

Mirsad efendija između ostalog je rekao:

Prenosi se od Aiše, r.a., da je rekla:”Vjerovjesnik, s.a.v.s., klanjao di dok ja ležim popriječena na njegovoj postelji. Kada bi htio da klanja vitr namaz, probudio bio me pa bih i ja klanjala vitr namaz.” (Buhari)

Obrađujući ovaj hadis spomenuli smo samo neke od mudrosti koje se nalaze u ovom govoru poslanika Muhammeda, a.s.

Blagodati koje nam je Uzvišeni Allah, dž.š., podario su neizmjerne, bezbrojne, ali nažalost, nerijetko, nismo svjesni tih blagodati pa onda postajemo i nezahvalni. Prava slast vjere se doživljava dobrovoljnim djelima. Ta djela nas vode ka najljepšim plodovima naše plemenite vjere. Nafilama se približavamo Allahu Milostivom sve dok nas On Svevišnji ne zavoli, a kada nas On zavoli onda će biti naš sluh kojim slušamo, vid kojim vidimo, ruka kojom uzimamo i dajemo, i noga kojom koračamo.

Nasihat uoči petka će se održavati svakog četvrtka poslije jacije-namaza u Sultan Suljemanovoj Atik džamiji.