NEMA GRADNJE NA PROSTORU ATIK DŽAMIJE

NEMA GRADNJE NA PROSTORU ATIK DŽAMIJE

Općina Bijeljina će, prema svemu sudeći, obustaviti sve aktivnosti u vezi s provedbom barem dijela već usvojenog urbanističkog projekta „Lokacija 2”, kojim je predviđena izgradnja saobraćajnice kroz zaštićeno područje nacionalnog spomenika Atik džamija sa haremom i turbetom u Bijeljini.
Naime, odgovorom na dopis Islamske zajednice u BiH, odnosno Muftijstva tuzlanskog, oglasila se Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. U pismu upućenom načelniku općine Bijeljina Mići Mićiću, Muftijstvu tuzlanskom i Medžlisu IZ Bijeljina još jednom je potvrđeno da se novi sadržaji ne mogu uvoditi na zaštićenom prostoru.
– Odlukom o proglašenju nacionalnim spomenikom stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostornoplanski akti koji su u suprotnosti s odredbama ove odluke – kaže se u dopisu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, upućenom načelniku Mićiću, a koje potpisuje predsjedavajuća Ljiljana Ševo. U dopisu se podsjeća da u ovom slučaju svako, a posebno nadležni organi RS, gradske i općinske službe, treba da se suzdrže od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu, Medžlis IZ Bijeljina i ranije je upozoravao na odredbe odluke Komisije, a tokom ranijih pregovora s nadležnim općinskim organima jasno je rečeno da se cjelina nacionalnog spomenika ne može narušavati.

Načelnik Bijeljine Mijo Mićić je kometirajući ovaj dopis rekao:

– Dobio sam dopis Komisije i on je upućen nadležnim općin- skim organima. Prijedlog urba- nističkog projekta jeste usvojen i to je moguće rješenje za taj dio grada, ali moj stav je jasan – ako se ne možemo dogovoriti sa Islamskom zajednicom, ako taj put nije potreban, projekt se u tom dijelu neće raditi – rekao je za „Dnevni avaz” bijeljinski načelnik Mićić.
(Dnevni avaz, 08.11.2009. godine)