Nismo i nećemo zaboraviti 13. mart 1993. godine

Nismo i nećemo zaboraviti 13. mart 1993. godine

Na današnji dan, 13. marta 1993. godine počelo je, a tokom naredna dva dana dovršeno je rušenje bijeljinskih džamija. Osmislili, naredili i porušili su ih zločinci, samo zato što su džamije! Bio je Ramazan, mjesec posta, sveti mjesec muslimana. Istih onih muslimana čiji su predvodnici i uglednici tokom Drugog svjetskog rata potpisivali peticije za zaštitu Srba, Jevreja i Roma od zločina ustaškog režima. Bijeljinsku rezoluciju potpisala su 73 najuglednija muslimana, među kojima i svi imami.

Sultan Sulejmanova Atik džamija

U danima sramote, marta 1993. godine, porušene su Božije kuće, decenijama i vijekovima svjetionici mira i tolerancije, kuće u kojima se čovjek uči biti čovjek, u kojima se poziva na dobro, a odvraća od zla, kuće u kojima se uči da su svi ljudi stvoreni od jednog čovjeka i jedne žene i da smo pred Bogom svi isti bez obzira na etničku pripadnost, rasu, nacionalnost, boju kože. Srušene su kuće u kojima se uči da se pred Bogom razlikujemo samo u dobročinstvu i bogobojaznosti i nikako drugačije.

Nismo i nikada nećemo zaboraviti 13. mart 1993. godine! Mi se nemamo čega stidjeti i mi znamo da naše sjećanje nije uvreda za dobronamjerne i čestite ljude, ali je podsjećanje zlotvorima da je rušenje vjerskih objekata ratni zločin koji ne zastarijeva i da za zlodjela slijedi, možda ljudska, ali sigurno Božija kazna.

Preljubovića Dašnica džamija

Danas su naše džamije, hvala Bogu, opet tu. Ponovo su uspravljene uz pomoć svih dobrih ljudi bez obzira na rasu, nacionalnost, boju kože i vjeroispovijest. Tu su zahvaljujući Dragom Bogu i ljudima koji su naučili da se sa ovoga svijeta nose samo dobra i loša djela.

U Semberiji se pamti da je u drugoj polovini 19. vijeka Hanumica Osmanbegović dala plac za izgradnju Pravoslavne crkve Svetog Đorđa u Bijeljini. Mi bilježimo da su nakon 2002. godine projekat obnove pet bijeljinskih džamija finansijski podržali mnogi od naših komšija. Vjerujemo da će doći vrijeme kada će se njihov čin mjeriti kao dobro djelo, a ne kao grijeh.

Da podsjetimo, tokom rata u Bosni i Hercegovini potpuno je srušeno 1.311 objekata Islamske zajednice, uglavnom na području današnjeg entiteta Republika Srpska. U Bijeljini, Janji i Ugljeviku nije srušeno ništa drugo osim džamija i vakufske imovine Islamske zajednice.

Atik Čaršijska džamija u Janji

Na području Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina srušene su Atik Sultan Sulejmanova džamija (Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine), turbe Sadik-age Bimbaše, Mehmed Salih Vedžihi Janjica džamija, Ahmed-bega Salihbegovića džamija, Ahmed-age Krpića džamija i Preljubovića Dašnica džamija, sve u Bijeljini. Na području naših džemata u opštini Ugljevik srušene su Hajrija džamija u Srednjoj Trnovi, Azizija džamija u Glinjama, Atmadža džamija u Atmačićima i Hadži Džanina džamija u Janjarima. Mjesec nakon rušenja u Bijeljini, na području Medžlisa Islamske zajednice Janja srušene su Atik Čaršijska Sulejmanija džamija i Džedid džamija.

Fotografije rušenja bijeljinskih džamija napravila je tada maloljetna djevojčica. Zahvaljujemo se na ustupljenim originalnim fotografijama. Allah je odredio da se i tako zapamte dani u kojima su i ptice utihnule od sramote.