Obnova islamskih sakralnih objekata iz osmanskog perioda u Čajniču i Bosanskoj Gradišci

Obnova islamskih sakralnih objekata iz osmanskog perioda u Čajniču i Bosanskoj Gradišci

www.vakuf.ba…Danas, 17.11.2014. godine, direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović održao je sastanak sa članovima komisije koja je ispred Direkcije za vakufe Republike Turske imenovana u cilju kontrole izvođenja radova na rekonstrukciji Isa-begovog hamama i Aladža džamije u Foči.

Ovom prilikom razgovaralo se o već postojećim projektima koji se realiziraju u Bosni i Hercegovini kao i o projektima obnove Sinan-pašine džamije u Čajniču i Hadži Derviš hanumine medrese u Bosanskoj Gradišci. Naime, Vakufska direkcija je početkom ove godine, nakon prikupljanja dokumentacije, projekte Sinan pašine džamije i medrese u Gradiški aplicirala Direkciji za vakufe Republike Turske. U toku su završni pregovori oko prihvatanja projekata i velika je vjerovatnoća da će projekti do kraja godine biti prihvaćeni. Ovo je još jedan veliki uspjeh Islamske zajednice.