www.muftijstvotz.ba

Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH, u saradnji s Muftijstvom tuzlanskim, organizirala je 14. decembra savjetovanje o vakufima za predstavnike medžlisa sa područja Muftiluka tuzlanskog.

Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović je u svome obraćanju istakao da je važno unaprjeđivati i razvijati vakufe jer je njihova svrha da koriste ljudima.

Direktor Vakufske direkcije Senaid Zajimović je govoreći o investiranju u vakufe, te o iskustvima i modalitetima rada na tom polju, istakao kako su u proteklim sistemima vakufi bivali oštećeni i rušeni, ali su u isto vrijeme i ponovo građeni i obnavljani, pri čemu su korišteni različiti vidovi investiranja.

O aktuelnoj pravnoj problematici u vezi s vakufima govorio je Huso Salihović, pravnik Vakufske direkcije.

Tokom seminara, predstavnici medžlisa su izložili probleme s kojima se susreću na terenu, kao i svoje inicijative i prijedloge.