Otvaranje puta za konstruktivnu saradnju Islamske zajednice i nevladinog sektora

Otvaranje puta za konstruktivnu saradnju Islamske zajednice i nevladinog sektora

Nevladin sektor u savremenom društvu ima sve značajniju ulogu i često obavlja važne funkcije koju nisu u mogućnosti vršiti vladine strukture i organizacije, a nerijetko pruža i mnogo kvalitetniju uslugu. S druge strane, za realizaciju misije i cilja Islamske zajednice partnerstvo sa nevladinim organizacijama koje su posvećene promociji islamskih vrijednosti i načela može značajno pomoći Islamskoj zajednici.

U tom pravcu susret reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović sa predstavnicima Koordinacije bošnjačkih nevladinih organizacija (NVO), koja okuplja 38 nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, održan u četvrtak, 19. decembra 2013. godine, može se posmatrati i kao otvaranje puta ka konstruktivnijoj saradnji i jačem partnerstvu Isalmske zajednice i nevladinog sektora za dobrobit muslimana i društva općenito.

Na ovom sastanku, kojem je prisustvovao i dr. Amir Karić, rukovodilac Vjerskoprosvjetne službe Rijaseta, predstavnici Koordinacije bošnjačkih NVO upoznali su reisu-l-ulemu s aktivnostima svojih organizacija izrazivši pritom svoju punu podršku Islamskoj zajednici i njenom radu. Naglašena je potreba međusobne saradnje kako samih organizacija tako i saradnje s Islamskom zajednicom na zajedničkim projektima.

Reisu-l-ulema je, obzirom na veoma široko polje djelovanja ovih organizacija, u ime Islamske zajednice izrazio spremnost za saradnju posebno u oblastima pomaganja povratničkoj populaciji, stipendiranju učenika i studenata kao i u drugim oblastima kojima se bavi nevladin sektor.

Reisu-l-ulema je također dodao da sve organizacije koje uvažavaju Islamsku zajednicu i njenu misiju, imaju i imat će podršku Zajednice u onim stvarima koje su korisne za islam i muslimane na ovim prostorima.

Također je bilo riječi o konkretnim oblicima saradnje u narednom periodu koju bi trebalo regulirati potpisivanjem određenih dokumenata o saradnji.

Treba podsjetiti da je Rijaset Islamske zajednice u tom pogledu već načinio prve korake formiranjem Komisije za izradu Platforme o saradnji Islamske zajednice sa organizacijama islamskog određenja koje djeluju u Bosni i Hercegovini na čelu s muftijom ljubljanskim dr. Nedžadom Grabusom. Ova Komsija je u fazi izrade Prijedloga Platforme koja će dati principe i načela saradnje i očekuje se da na prvoj narednoj sjednici Rijaset razmatra prijedlog Platforme.

Premda Islamska zajednica ima obavezu osigurati vjerodostojnost tumačenja svih aspekata islamskog učenja i prakse i nadležna je za ukupnu organizaciju i vođenje vjerskog života, bez imalo sumnje važna je njena opredjeljenost za saradnju s organizacijama, fondacijama, asocijacijama i udruženjima građana iz nevladinog i civilnog sektora, a koja se s punim uvažavanjem odnose prema tradiciji muslimana u Bosni i Hercegovini, misiji Islamske zajednice i poštuju državne zakone, sve u cilju afirmacije i unapređenja islamske duhovnosti i morala, kulturnog, intelektualnog i materijalnog jačanje pojedinca, zajednice i društva općenito.  Naročito je to važno kada aktivnosti nevladinog sektora u oblasti islamskog rada i djelovanja predstavljaju sadržajnu i kvalitativnu nadopunu aktivnosti i djelovanja Islamske zajednice i kada se takve aktivnosti koordiniraju i usaglašavaju s Islamskom zajednicom.