Počela javna rasprava o Nacrtu amandmana na Ustav Islamske zajednice

Počela javna rasprava o Nacrtu amandmana na Ustav Islamske zajednice

Sarajevo, 22. januar 2014. (MINA) – Ustavna komisija Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donijela je odluku o postupku provođenja javne rasprave o Nacrtu amandmana na Ustav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kojeg je Ustavna komisija utvrdila na sjednici održanoj 20. januara 2014. godine.

Ovom odlukom utvrđuje se postupak provođenja javne rasprave koja će trajati od dana donošenja odluke, 20. januar 2014., do 01. marta 2014. godine.

U javnoj raspravi mogu učestvovati svi pripadnici, organi i ustanove Islamske zajednice. Javne rasprave na kojima će prisustvovati predstavnici predlagača bit će održane na nivou muftijstava i mešihata za sve organe i ustanove s tih područja, dok će termini održavanja biti usaglašeni sa muftijstvima i mešihatima.

Nacrt amandmana na Ustav Islamske zajednice bit će objavljen na web stranici Rijaseta www.rijaset.ba i u IIN Preporod. Prijedlozi sa javne rasprave obavezno se dostavljaju elektronskim putem na adresu javnarasprava@rijaset.ba, a mogu se dostaviti i poštom Ustavnoj komisiji na adresu Zelenih beretki 17., Sarajevo.

Nakon provedene javne rasprave, Ustavna komisija utvrdit će konačan prijedlog akta o promjeni Ustava i dostaviti ga Saboru Islamske zajednice na usvajanje, navodi se, između ostalog, u odluci koju je potpisao predsjednik Ustavne komisije Jusuf Zahiragić.