Pokaj se i za poslanikom kreni!

Pokaj se i za poslanikom kreni!

Za Redžeb se kaže da je Allahov mjesec. Za Ša'ban da je mjesec Allahovog poslanika, a za Ramazan da je mjesec ummeta Poslanikova a.s.. Mjesec Ša'ban je smješten između mjeseca Mi'radža (Redžeba), i mjeseca početka Objave (Ramazana). U Ša'banu je Allah dž.š., druge hidžretske godine naredio post, treći islamski šart.

U nedjelju je pola mjeseca Ša'bana, tad je njegova petnaesta noć, mubarek Lejletu-l-Berat. Riječ berat jezički znači oslobađanje od neke nevolje, teškoće, belaja. Poslanik kaže: „Zaista Allah dž.š. petnaestu noć Ša'bana spušta i približava Svoju milost i oprašta grijehe. Allah dž.š. te noći magfiret čini i oprašta sve grijehe osim širka, sihira, notornim alkoholičarima i ljudima ustrajnim u bludu“./Hakim/.

Poslanik Muhammed a.s. se u Ša'banu povlačio u pećinu Hira, ibadetio, te razmišljao o smislu života i tražio odgovore na pitanja kao što su; odakle smo, zašto smo i kuda ćemo?

Pred dolazak mubarek petnaeste noći Ša'bana podsjećamo sebe da ćemo svi kad sa Gospodarom našim se susretnemo, knjigu naših djela dobiti. Neće knjiga svima sa iste strane biti data. Spašeni će, kako nas Objava uči, biti oni koji knjigu u desnu ruku prime, a oni koji će džehennem nastaniti knjigu će u lijevu ruku dobiti. Krivom stazom i za nemoralnim i griješnim vođom ide onaj u čijoj je knjizi loših djela više. Takvima, Uzvišeni poručuje da će svoje vođe proklinjati i na Kijametu ih se odricati. „A poslije na Sudnjem danu, jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati“./Ankebut,25/.

Ibn Abbas r.a. kaže: „Čitao sam ajet: „Evo vam, čitajte knjigu moju“./Hakkah,19/, i nisam znao kome će te riječi biti upućene sve dok Ka'b nije došao Omeru r.a. a mi sjedili kod njega. Ka'b je rekao: „Allah dž.š. će na Kijametskom danu proživjeti stvorenja u jednoj prostranoj dolini u kojoj će ih moći dovikati glasnik i moći će ih obuhvatiti pogledom. Tada će svaki narod biti prozvan po svojim vođama, onima koji su ih podučavali uputi ili vodili na stranputicu. Prvo će biti prozvan onaj koji je pozivao Pravom putu. On će istupiti i bit će mu data knjiga njegovih djela u desnu ruku. Sva njegova dobra djela bit će predstavljena i ostalim ljudima i oni će je čitati, te će govoriti: „Blago li se njemu, koliko samo dobra on ima“. Bit će mu dana kruna od svjetla koja će zaslijepljivati one koji je budu gledali. Reći će mu se: „Idi svojim sljedbenicima i obraduj ih viješću da svakog od njih čeka ono što si ti dobio“.

Kad bude prozvan onaj koji je pozivao zabludi, knjiga djela će mu biti data u lijevu ruku. Njegova hrđava djela, njegovi grijesi, bit će pokazani svim ostalim ljudima i oni će ih čitati, pa će reći: „Teško li se njemu, koliko je zla učinio. Lice će mu nakon toga potamnjeti kao mrkla noć, stavit će mu se užarena kruna na glavu iz koje će izvijati dim i bit će mu rečeno: „Idi svojim sljedbenicima i obraduj ih viješću da svakog od njih čeka isto što je tebe zadesilo“. Kada im se okrene, svi iz doline će govoriti, Allahu moj, nemoj ovoga učiniti našim, ne dovodi ga među nas. Proklinjat će ga svaka skupina pokraj koje prođe i odricati ga se“./Tenbihul gafilin/.

Allah dž.š. nam je poslao vođu, pa iako ga nismo sreli i upoznali, znamo put kojim treba ići, jer je on s.a.v.s. ostavio jasan putokaz i uputu. „Ostavljam vam dvije stvari, kojih ako se budete držali, nećete zalutati, Kur'an i sunnet“./Muslim/.

U mjesecu prije Ša'bana bio je Mi'radž, a na Mi'radžu je naređen namaz. Naređen je da nas od grijeha i razvrata čuva, da nam ne da da s pravog puta skrenemo i da nas vodi onome svjetlu koje će nam osvjetljavati put do one krune koja će vođi našem na Danu suda na glavi sijati i od nje nam oči zaslijepljivati. Taj naš vođa, vođa je čovječanstvu do kraja svijeta. On nas svako jutro budi na sabah. Podstiče nas da u svakom danu naučimo nešto novo i uradimo nešto korisno. Od nas traži da se za smrt i odlazak s ovog svijeta ozbiljno pripremamo. Kazuje nam kako da se harama čuvamo i kako da svakim našim gestom budemo u akciji čiji je rezultat da je Allahova riječ gornja.

Kad je Allah dž.š. stvorio čovjeka, čovjeku se neposlušnik Allahu, ponudio biti vođa. Šejtan, Allah ga prokleo, nudi se da nas kroz život vodi i na tom putu nam grijeh, razvrat i ružne stvari uljepšava. Zove nas prijestupu svake vrste. Na uho nam šapće da je klanjati teret i stalno nas ubjeđuje da za pokajanje, tewbu i činjenje dobra ima vremena. Okreće nas jedne protiv drugih, udara na brak i porodicu a djecu nam alkoholu i drugim velikim grijesima i teškim porocima vuče.

A kad mu kruna užarena na glavu bude stavljena, tad će svako moliti da taj prokletnik ne ide prema nama, nadat će se svako da on nije njegov vođa. Ko bi takvog na Danu konačnog suda za svog predvodnika volio imati?

U noći Berat, a berat znači oslobađanje, Allah dž.š. nam nudi da se grijeha oslobodimo i iz obilja Svoje milosti nudi nam oprost. Pokajmo se, grijeha se oslobodimo i takvi čisti za Poslanikom krenimo.

Uzvišeni Bože, pomozi nam da tewbom iskrenom grijeha se očistimo i na Sudnjem danu ne budemo od onih koji će se vođe svoga odricati. Amin!

Izet ef. Čamdžić

21.06.2013.god.