Pravilnici u vezi sa stjecanjem zvanja hafiza i takmičenjima iz učenja Kur'ana

Pravilnici u vezi sa stjecanjem zvanja hafiza i takmičenjima iz učenja Kur'ana

Na inicijativu Vjerskoprosvjetne službe IZ u Sarajevu je 27. januara 2014. godine održan sastanak na kojem su razmatrana pitanja o hifzu, aktivnostima hafiza u BiH i održavanju takmičenja iz učenja Kur’ana. Sastanku su prisustvovali hafizi, profesori kiraeta u medresama i islamskim fakultetima iz cijele BiH, dok su iz Vjerskoprosvjetne službe IZ prisustvovali dr. Amir Karić, Ibrahim Begović i Muhamed Šerbi.

Profesor u Gazi Husrev-begovoj medresi hfz. Mensur-ef. Malkić je otvorio pitanje kriterija slanja takmičara iz učenja Kur’ana na internacionalna takmičenja. Prema riječima Muhameda Šerbija iz Vjerskoprosvjetne službe IZ bh. takmičari su imali pozivnice iz Malezije, Irana, Egipta, Libije i Saudijske Arabije da učestvuju na takmičenjima. Određena takmičenja su odgođena zbog društvenih prilika u nekim zemljama. Usvojen je zaključak da će se na početku  svake godine dostaviti spisak potencijalnih takmičara Komisiji u sastavu hafiza: Mensur Malkić. Dževad Šošić i Dževad Hrvačić, koja će odlučiti koji takmičari će predstavljati BiH na svjetskim takmičenjima. Vjerskoprosvjetna služba Rijaseta će u narednom periodu objaviti rezultate takmičara koji su nastupali na prošlogodišnjim svjetskim takmičenjima. Na sastanku je formirana i komisija na čelu s hfz. Malkićem za pisanje Nacrta pravilnika za učenje hifza, odnosno stjecanje zvanja hafiza. Ovo će biti prvi pravilnik ovog tipa koji će urediti odnose, obaveze i prava u procesu učenja hifza od biranja muhaffiza do polaganja pred Komisijom Rijaseta. Zaključeno je da postoji određena procedura pri uručivanju diploma hafizima, ali u određenim medžlisima ova procedura se ne provodi adekvatno.

Formirana je i komisija za utvrđivanje pravila za takmičare Prvog međunarodnog takmičenja iz učenja Kur’ana u BiH, koje Rijaset IZ planira organizirati ove godine. Vjerskoprosvjetna služba IZ je Drugi forum hafiza, koji je održan prošle godine, ocijenila vrlo uspješnim, a Treći forum hafiza se planira i ove godine, s tim da na prijedlog kurra-hafiza Armin-ef. Abaze svaki naredni Forum trebao bi biti organiziran u drugom gradu BiH. Usvojen je zaključak da će se u narednom periodu planirati organiziranje takmičenja učenja Kur’ana na nivou medresa, te fakulteta. Također, kada je riječ o takmičenjima zaključeno je da bi profesori kiraeta iz medresa i fakulteta trebali biti uključeni u komisije za kiraet na mektebskim takmičenjima, kako na nivou medžlisa tako i muftijstava.

U završnom dijelu sastanka razmatrano je pitanje pravne registracije Centra za učenje Kur'ana u Mostaru u narednom periodu, kojim rukovodi kurra-hafiz Armin-ef. Abaza. Razmatran je i problem dodjeljivanja idžazetnama (svjedočanstvo o naučenom Kur’anu) određenih hafiza svojim kandidatima bez polaganja hifza pred Komisijom Rijaseta. Zaključeno je da bi svaki kandidat koji uči hifz trebao položiti hifz pred komisijom Rijaseta. Hfz. Dževad Hrvačić je otvorio pitanje organiziranja različitih škola Kur’ana u BiH, te da li je Islamska zajednica upoznata s ovim školama. 

(www.preporod.com)