Predstavnici Vakufske direkcije u posjeti ministarstvu finansija RS-a

Predstavnici Vakufske direkcije u posjeti ministarstvu finansija RS-a

Predstavnici Vakufske direkcije su 03.09.2013. godine posjetili Ministarstvo finansija RS-a. Tom prilikom su se sastali sa pomoćnikom ministra Jovom Radukićem i načelnikom odjeljenja za normativne poslove Slobodankom Popović.

Sastanku su prisustvovali i Esad Hrvačić, advokat Vakufske direkcije i Mujo Hadžiomerović, predsjednik kluba Bošnjaka u Domu naroda RS-a. Cilj sastanka jeste razgovor o implementaciji Zakona o porezu na nepokretnosti RS.. Vakufska direkcije je usljed obavljanja svojih aktivnosti primjetila da područne porske uprave nemaju jedinstveno stajalište o načinu oslobađanja plaćanja poreza za imovinu koja se koristi u vjerske svrhe. U toku sastanka razgovaralo se o tumačenju ove odredbe Zakona i postojanju jedinstvenog mišljenja o vrsti nekretnina koje su oslobođene plaćanja poreza na nepokretnost.

Pomoćnik ministra je izrazio zadovoljstvo posjetom predstavnika Vakufske direkcije i tom prilikom iskazao da oni prate aktivnost Vakufske direkcije te da su zaista pozitivno iznenađeni brigom koju Vakufska direkcija posvećuje oko vakufske imovine jer danas se dešava da većina ljudi nema informaciju o svojoj imovini i pravima nad svojom imovinom.

Predstavnici Vakufske direkcije su iskazali zabrinutost oko tumačenja odredbi zakona o oslobađanju plaćanja poreza te tražili da Ministarstvo finansija kao resorno ministarstvo da tumačenje ove odredbe te da odredi koje su to nekretnine koje su oslobođene plaćanja poreza. Vakufska direkcijaće u narednom periodu formulisati zahtjev i u saradnji sa Rijasetom odrediti koje su to nekretnine i te nekretnine staviti kao prijedlog Ministarstvu finansija RS-a za oslobađanja od plaćanja poreza. Predstavnici Ministarstva finansija RS-a su također naglasili da ne smije biti više aršina u implementaciji Zakona i da sve područne poreske uprave moraju imati jedinstven stav.