Razgovori o projektu obnove i restauracije Behram-begove (Šarene, Atik) džamije u Tuzli

Razgovori o projektu obnove i restauracije Behram-begove (Šarene, Atik) džamije u Tuzli

Danas je u zgradi Gradske uprave Grada Tuzla, u sali za kolegije, održan sastanak o projektu obnove i restauracije Behram-begove (Šarene, Atik) džamije u Tuzli.

Sastanku je prisustvovao gradonačelnik Jasmin Imamović uz učešće saradnika, kao predstavnici Islamske zajednice u BiH, dr. Sead-ef. Seljubac, pomoćnik muftije tuzlanskog, Hasan-ef. Spahić, predsjednik Medžlisa Tuzla, Ahmed-ef. Hatunić,direktor Behram-begove medrese, potom mr. Elmedin Avdibašić, referent za vakufe Medžlisa Tuzla kao i predstavnik Arhitektonskog ateljea „Ambijent“ Husejn Dropić.

Na sastanku je bilo riječi o projekat obnove Behram-begove džamije u Tuzli. Projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju džamije radi Arhitektonski atelje „Ambijent“ iz Tuzle na čelu sa arhitektom Husejnom Dropićem.

Kompleks Behram-begove džamije i lokacija stare zgrade istoimene Medrese u strogoj gradskoj jezgri stare Tuzle proglašeni su nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2010. godine i njihova obnova će se morati provoditi u skladu s tom odlukom.

Ovim projektom koji je u izradi planirana je restauracija Atik Behram-begove džamije u Tuzli kao i izgradnja stare zgrade Behram-begove medrese na njenoj prvoj lokaciji, na Skveru gdje je sada smješten portal Behram-begove medrese.

Konkretnim aktivnostima na objektu će se pristupiti nakon dobijanja dozvola od strane Federalnog ministrarstva prostornog uređenja kao i njihove saglasnosti na projekat koji je danas prezentovan u Gradskoj upravi u Tuzli.

O Atik Behram-begovoj (Šarenoj) džamiji

Atik-džamija se naziva i stara džamija iz razloga što je to najvjerovatnije i najstarija džamija, a Behram-begova džamija se naziva po tome, što se u blizini, odnosno preko puta džamije  nalazila Medresa pod tim imenom, pa postoji mogućnost da je Behram-beg u svoje vrijeme održavao, a kasnije i popravio džamiju, odnosno dogradio, koja je dobila njegovo ime.

Stara ili Atik-džamija, prije požara 1871. godine, bila je zidana od ćerpića sa drvenim kubetom, što dokazuje i stara skica ove džamije. Džamija je sagrađena na jednom manjem brežuljku, vrlo zanimljive izrade, veličine 10×10 i dominira okolinom. U prizemlju ona ima deset prozora. Prozori su pravljeni od željeza sa ukrštenim rešetkama. Unutrašnjost džamije je vrlo skromno omalovana raznim mustrama i dekorisana, mihrab je bez naročite izrade, ali pravilnih linija. Minber je dosta malen i nizak, ali njegov zadnji dio izveden je u maurskom (arapskom) stilu. Munara se sastoji iz više djelova, pa je tako podnožje do vrha zida džamije četvrtasto sa uskim krovom sa tri strane. Džamija kao i sami harem je osigurana potpornim zidom od kamena sa betonskom pločom.

(Podaci uzeti iz „Ljetopis tuzlanskih džamija” Refik M. Hadžimehanović, Takvim 1982)

(miztuzla.com)