Seminar za edukatore za rad sa mladima

Seminar za edukatore za rad sa mladima

U Centru za lično i profesionalno usavršavanje, u srijedu 16. decembra 2015. godine, završen je trodnevni seminar „Trening za trenere u radu sa mladima od 13 do 30 godina”, imame i mualime iz cijele Bosne i Hercegovine čime je i zvanično otpočela realizacija novog projekta Uprave za vanjske poslove  dijasporu. Riječ je o projektu pod nazivom  „Rad sa mladima na njihovom pravilnom usmjeravanju i prevenciji bolesti ovisnosti, nasilja i ektremizma“.

Seminar za dvadeset pet imama  i pet mualima koji su došli iz pet bh regija: sarajevske, banjalučke i bihaćke, tuzlansko-podrinjske, zeničko-dobojske i hercegovačke otvorio je veoma inspirativnim predavanjem Mr. Nusret ef. Abdibegović, direktor Uprave za vjerske poslove. U svom izlaganju Mr. Abdibegović posebno je istako misijsko djelovanje imama te potrebu da se Islamska zajednica  otvori i direktnije uključi u nagomilane društvene probleme. U tom smislu poseban akcenat treba staviti na rad s mladima, te im pružiti one servise za kojim imaju nasušnu potrebu vodeći računa da to bude na jedan moderan i inovativan način prihvatljiv mladima. U realizaciji onog trening seminara bili su angažirani trener Valdet Peštalić te psiholozi Edin i Aida Tule.

Nakon  ove edukacije edukatori će 6 mjeseci implementirati edukaciju sa mladima na terenu na području svojih medžlisa u cilju prevencije ekstremnih ponašanja i raznih ovisnosti kao što su alkoholizam, ovisnost o narkoticima i kladionicama. Edukatori koji će biti educirani u okviru ovog projekta će moći će realizirati aktivnosti na terenu i bit će u mogućnosti da kreiraju i realiziraju inovativne projekte.

Uprava za vanjske poslove  dijasporu pokrenula je ovaj projekat  s ciljem da se kroz niz aktivnosti na inovativan i planski pristup mladi informišu i educiraju o pozitivnim vrijednostima u društvu  te da se preveniraju bolesti ovisnosti, nasilja i ekstremizma. Sponzor cijelog projekta je Norveška ambasada u Bosni i Hercegovini koja je izrazila spremnost za finansiranje projekata koji će pomoći mladima da otkriju svoje potencijale i pravilno usmjere snage te izbjegnu zamke raznih ovisnosti i ekstremnih ponašanja.

03

Partner u projektu je Centar za socijalne inovacije koji  će u saradnji sa Upravom razviti plan edukacije i materijale za edukaciju. Tim Centra će pripremiti i implementirati edukacije za edukatore na temu “Mogućnosti i opasnosti korištenja interneta”, te ih obučiti na koji način da oni educiraju djecu i roditelje na području lokalne zajednice.

Pored navedenih projektom su predviđene i sljedeće  aktivnosti:- organizacija Zimskog kampa za mlade koji će biti organiziran u nekom od naših zimskih centara u BiH. Učesnici ovog kampa će biti 50 mladih (djevojčice i dječaci) sa područja BiH koji se ističu u svom radu, mektebskim rezultatima, učenju i ponašanju i koji su primjer u društvu. Zimski kamp će biti organiziran tokom zimskog raspusta gdje će djeca uz podršku stručnjaka (koordinatori kampa, treneri/edukatori) biti u mogućnosti da se druže, rekreiraju ali i da uče na teme: nenasilna komunikacija, timski rad, donošenje odluka, pregovaranje, kako biti uspješan, multikulturni i multietnički dijalog, orijentacija u prirodi, ishrana u prirodi, skijanje, sankanje, planinarenje… Predviđeno je da kamp traje 5 dana. Također projektom je predviđen i rad sa mladima iz rizičnih porodica kroz mentorstvo od strane stručnih osoba iz Islamske zajednice  te aktivnosti koje se odnosi na izradu/pripremu modela za rehabilitaciju mladih ekstremnog ponašanja (resocijalizacija i ekonomsko jačanje).

Medina Mehmedović-Mulalić