Stotinu hafiza Behram-begove medrese rezultat odgovornog i požrtvovanog rada sa učenicima na putu hifza

Stotinu hafiza Behram-begove medrese rezultat odgovornog i požrtvovanog rada sa učenicima na putu hifza

Stotinu hafiza Behram-begove medrese rezultat odgovornog i požrtvovanog rada sa učenicima na putu hifza

 

U Behram-begovoj medresi u Tuzli, pored mnogih drugih, djeluje i sekcija hifza koja je početkom marta ove godine iznjedrila stotog hafiza ove škole. U radu sekcije hifza u Medresi učesvuje osam muhaffiza, profesora škole. Sekcija hifza u Behram-begovoj medresi jedna je od značajnijih i popularnijih sekcija, a ambijent Medrese podstiče učenike da se uključe u rad sekcije.

– Podrška Medrese, od uprave škole do profesora i drugih uposlenika, zasigurno je važna komponenta koja je u velikoj mjeri utjecala na dosadašnje rezultate sekcije hifza. Pored ove podrške, važno je naglasiti i podršku Muftijstva tuzlanskog. Muhaffizima i učenicima koji uče hifz podrška koju pružaju Medresa i Muftijstvo je motivacija da ustrajavaju na promociji hifza i vrijednosti učenja Kur'ana – kaže za Preporod.info hafiz Nedžad Vehabović, jedan od medresanskih muhaffiza.

Ističe da su ponosni na činjenicu da je do sada hifz završilo 100 učenika i diplomanata. To govori o predanom radu sekcije hifza.

– Za nas je to veliko priznanje i velika blagodat kojom nas je Uzvišeni Allah počastio. U kontekstu toga, želio bih posebno da naglasim dvije činjenice. Prvo, gotovo polovica od 100 hafiza, hifz su završili pred uvaženim hafizom Mirnes-ef. Spahićem. On je na čelu sekcije hifza i ovaj uspjeh je zasigurno i rezultat njegovog ogromnog truda koji ulaže u radu sa učenicima. Drugo, važno je naglasiti da je pored ovog broja hafiza, kroz sekciju hifza naše škole titulu hafiza postiglo još nekoliko osoba koje nisu učenici ili diplomanti naše škole. Dakle, broj hafiza koji je do sada promovisala sekcija hifza je veći od 100, to je broj oko 110 hafiza – govori hafiz Vehabović.

Kaže da je u radu sa učačima hifza potrebno uložiti mnogo vremena i truda. Riječ je o jednom zahtjevnom putu koji u prosjeku traje od 2 do 3 godine.

– Muhaffiz ulaže mnogo truda, slobodnog vremena i svoje energije u radu sa svakim kandidatom. Svaki od nas muhaffiza nastoji da je uvijek na raspolaganju kandidatima koji uče hifz, ne samo u cilju preslušavanja već i u cilju rješavanja drugih pitanja koja su vezana za kandidata – govori hafiz Vehabović.

Takoder, nastavlja on, svi muhaffizi su inspirisani kur'ansko-hadiskim porukama o vrijednosti Kur'ana i prenošenja znanja na svoje učenike, i to je osnovni pokretač u radu svakog od njih. Iz tog razloga, svaki od muhaffiza do kraja odgovorno i požrtvovano pristupa radu sa učenicima koji su na putu hifza.

U toku su radovi na proširenju prostornih kapaciteta Behram-begove medrese, a svoje prostorije bi trebala da dobije i sekcije hifza.

– Trenutno se rad sekcije hifza odvija u različitim prostorijama naše škole, dakle nemamo prostor koji je namijenjen isključivo za hifz. U novom objektu je planiran prostor koji će u značajnoj mjeri olakšati učenicima i muhaffizima u procesu učenja hifza. Riječ je o namjenskom prostoru kojeg će u isto vrijeme moći koristiti više muhaffiza i kandidata. Vjerujemo da će nam to dodatno olakšati u radu sa kandidatima kao i da će to biti dodatna motivacija za sve polaznike sekcije hifza – kaže hafiz Vehabović.

Stoti hafiz Behram-begove medrese Samir Mehić, imam u džematu Bukva u Gradačcu kaže da mu je velika čast što je dio lijepe priče Behram-begove medrese te da je ponosan što je stoti hafiz.

– Na ovoj velikoj blagodati zahvaljujem se Uzvišenom Allahu. Zahvaljujem se i svom muhaffizu koji mi je bio velika podrška i pomoć. Također se zahvaljujem i Behram-begovoj medresi u Tuzli, gdje sam boravio dvije sedmice pred izlazak na komisiju i njenim profesorima koji su me ohrabrivali i davali podršku. I naravno, tu je i Medžlis Islamske zajednice Gradačac koji je stao iza mog džemata i mene, kao i svojoj porodici, jer su i oni podnijeli veliku žrtvu i odricanja – kaže za Preporod.info hafiz Mehić.

Iako je hifz počeo učiti 2007. godine kod muhaffiza Damira Jahića i Kemala Mehića, od 2015. do početka 2023. godine sam uči hifz.

– Tada sam počeo da učim 12. krug. Osjetio sam da dalje neću moći sam, pa sam zamolio svog muhaffiza hafiza Mirnesa-ef. Spahića, koji mi je bio i professor kiraeta u medresi, da mi pomogne i da me dovede do kraja hifza. Čitavu 2023. godinu smo naporno radili. Imali smo preslušavanja svaka dva dana – prisjeća se hafiz Mehić.

Krajem oktobra 2023. godine je naučio zadnju stranicu napamet i od tada je počela priprema za izlazak pred komisiju. Tada su učili svaki dan, prvo po jedan džuz, a onda i po dva, napamet.

Prisjeća se i da je njegova prva veza sa Kur’anom uspostavljena početkom rata kada je kao dijete dobio džepni prijevod Kur’ana koji je stalno čitao.

– Kur’an sam naučio učiti u medresi. Prije samog početka hifza, puno sam učio Kur’an gledajući, jer sam oduvijek volio učiti Kur’an. Više od osam godina sam učio džuzeve po datumima u mjesecu, npr. prvog u mjesecu bih učio prvi džuz, drugog bih učio drugi džuz itd. To mi je bio obavezni vird – ističe hafiz Mehić.

Ono što mu je predstavljalo poteškoću jeste što nije imao kontinuitet u učenju, jer, kako kaže, nije znao kako treba učiti.

– Onog trenutka kada mi je muhaffiz Spahić pokazao kako treba učiti više nisam imao problema. Taj kontinuitet se ogleda u tome da kandidat koji uči hifz bude preslušan svaka dva dana. Tako će nakon dva mjeseca ponovo doći na iste stranice i bit će potrebno samo da ih ponovi. Dok sam učio sam, ja bih te krugove razvlačio i na nekoliko mjeseci, pa i na godinu što je predstavljalo veliki problem. Jer nakon toliko vremena to više nije bilo ponavljanje, nego ponovno učenje. Ovo dosta otežava kandidatima, zamara ih. Zbog toga gube samopouzdanje i na kraju većina odustane – kaže hafiz Mehić iskazujući zahvalnost svom muhaffizu Spahiću.