STRUČNI SEMINAR ZA IMAME

STRUČNI SEMINAR ZA IMAME

U ponedjeljak 14. juna 2010. godine u prostorijama Mektebskog centra u Bijeljni počeo je desetodnevni stručni seminar za imame pod nazivom „Ti sa svakim lijepo…” (Kur'an). Na seminaru učestvuje ukupno 20 imama sa područja Mežlisa IZ-e Čelić, Teočak, Bijeljina i Janja.
Organizator seminara je Muftijstvo tuzlansko i Naučnoistraživački Institut „Ibn Sina” Sarajevo.
Prije prvog predavanja ispred Muftijstva tuzlanskog obratio se Bekir ef. Šabić i predsjednik Medžlisa IZ-e Bijeljina Sead Berberović, a svečano seminar otvorio direktor Instituta „Ibn Sina” Mohammed B. Soleimani.
Tokom planiranih deset dana seminara imami će imati priliku slušati predavanja Prof. dr. Ali Fathi Aštijanija.

astijaniProfesor Aštijani rođen je 1958. godine u Aštijanu, Islamska Republika Iran.
Doktro iz oblasti Psihologije i redovan profesor.
Autor je pet knjiga iz oblasti psihologije. 87 naučnih radova od čega 66 na perzijskom i 21 na engleskom jeziku. Uzeo je učešće na 113 seminara, kongresa i konferencija, od čega 92 u zemlji i 21 u inostranstvu. Voditelj je 22 istraživačka projekta. Predavao ili predaje na diplomatskom, postdiplomskom i doktorskom studiju kao redovni profesor na više univerziteta.
Urednik je stručnog Časopisa iz oblasti behavorialne psihologije, te član redakcije još nekoliko stručnih časopisa.