RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH – Upute za uplatu sredstava za pomoć poplavljenim područjima

RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH – Upute za uplatu sredstava za pomoć poplavljenim područjima

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini otvorio je poseban podračun za uplatu novčanih sredstava za pomoć stanovništu u poplavljenim područjima.

 

Uplate iz Bosne i Hercegovine uplatiti na sljedeći način:

Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH – pomoć postradalim od poplava

(Zelenih beretki 17, telefon 033 533 000)

Uplatu izvršiti na transakcijski račun kod Vakufske banke – Sarajevo broj:

1601030000069572

Svrha uplate: Pomoć postradalim od poplave

 

Uplate iz inostranstva uplatiti na sljedeći način:

 

Field 56A:

Intermediary Bank:

(Korespodentna banka)

ZA UPLATU U EUR, GBP, CHF

 

 

 

KOMMERZBANK AG

Frankfurt Am Main

SWIFT CODE: COBADEFF

Field S6A:

Intermediary Bank:

(Korespodentna banka)

ZA UPLATU U USD

 

BAWAG P.S.K.

(FORMERLY BANK FUER ARBEIT UND WIRTSHAFT AG)

Vienna 1010

SWIFT CODE:  BAWAATWW

Field 57A

Beneficiary’s Bank:

(Banka korisnika)

VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO

SWIFT CODE: VAKUBA22

Field 59:

Beneficiary:

(Korisnik)

IBAN: BA39 1601120000061080

POMOĆ POSTRADALIM OD POPLAVE

RIJASET- ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH

SARAJEVO, ZELENIH BERETKI 17 SARAJEVO,

STARI GRAD