Vjerskoprosvjetna služba bogatija za još jednog doktora nauka

Vjerskoprosvjetna služba bogatija za još jednog doktora nauka

U srijedu, 11.12.2013. god., na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, doktorski rad pod nazivom „Doprinos informacijskih tehnologija kvalitetu obrazovnih procesa u nastavi“, veoma uspješno je odbranio mr.sci. Nezir Halilović, uposlenik Vjerskoprosvjetne služe Rijaseta IZ u Bosni i Hercegovini. Mentor mladom doktoru bio je prof.dr. Refik Ćatić a komentor prof.dr. Nedžad Dukić.

U prilog kvalitete rada mentor je na sjednici Senata kazao da je do sada imao 20 doktorskih kandidata i radova, ali nijedan nije bio kvalitetan kao ovaj. Radi multidisciplinarnosti teme, kandidat je imao i mentora (iz oblasti pedagoških nauka) i komentora (iz oblasti informatičkih nauka), te još tri člana komisije pri odbrani: prof.dr. Hašim Muminović, prof.dr. Damir Kukić i prof.dr. Dženan Skelić.

Odbrana je održana u velikoj sali Univerziteta, uz prisustvo velikog broja rodbine, prijatelja, radnih kolega i drugih. Svojim prisustvom, odbranu rada je uveličao dr. Amir-ef. Karić, rukovodilac VP Službe kao i kolege iz drugih službi Rijaseta IZ.

Rad i njegova prezentacija su od komisije ocijenjeni veoma uspješni i kao originalan naučni doprinos izučavanju savremenih IT tehnologija u procesima nastave u Bosni i Hercegovini. Komisija je posebno istakla prezentiranje doktorske disertacije na način digitalne knjige, što je ustvari jedan od osnovnih ciljeva provedenog istraživanja odnosno praktični pokazatelj uspješnosti i mogućnosti korištenja IT tehnologija u obrazovnim procesima u nastavi.