Web-portal Rijaseta prerasta u web-sajt Islamske zajednice

Web-portal Rijaseta prerasta u web-sajt Islamske zajednice

Novi web-sajt Islamske zajednice…

Nakon prvog redizajna od početka djelovanja pod okriljem domene www.rijaset.ba koji je web-portal Rijaseta dobio 2012. godine, web-portal je 2015. godine dobio novu ulogu – da preraste u službeni web-sajt Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovaj web-sajt će svoju novu fazu djelovanja nastaviti pod okriljem nove domene koja je kreirana u skladu sa novom ulogom ovog web-portala – www.islamskazajednica.ba i na taj način preuzeti ulogu službenog online-glasila Islamske zajednice u BiH. Novi web-sajt je u potpunosti redizajniran i prilagođen novim potrebama, a u skladu sa novom misijom i ulogom. U svom dosadašnjem radu web-portal je sa prosjekom od tri do četiri hiljade objavljenih sadržaja tokom jedne godine i prosječnom posjetom od 5 do 10 hiljada posjetilaca dnevno (a povremeno je taj broj prelazio i 20 hiljada) znatno doprinosio i doprinosi kreiranju pozitivnog imidža Islamske zajednice u javnosti što potvrđuje i kontinuirani porast posjećenosti web-portala iz godine u godinu. Imajući u vidu da živimo u vremenu kada web-portali željni svakodnevnog (7 dana u sedmici, 365 dana u godini) osvježavanja imaju neku vrstu redakcije (urednik, dva do tri novinara, jedan ili više profesionalnih fotografa te tehnički administrator), postojeći web-portal sa svojim skromnim ljudskim resursima (jedan uposlenik) se u svom radu prvenstveno oslanja na kooperativnost uposlenika drugih organa Islamske zajednice na različitim njenim nivoima i njihovu angažiranost na promociji aktivnosti što u znatnome uvjetuje „svježinu“ sadržaja na ovom web-portalu, posebno kada se na to dodaju još i specifičnost ovog web-portala, njegova svrha i karakter sadržaja koji se na istom objavljuju.

Novi koncept

Kroz izradu novog koncepta web-sajta ideja je bila da se na jednom mjestu okupe sve informacije vezane za Islamsku zajednicu, od njenih najviših organa pa do najnižih, a u isto vrijeme ponude i servisne informacije svim vjernicima koji Islamsku zajednicu doživljavaju kao svoju.

Dosadašnja praksa dostavljanja servisnih informacija vjernicima te zadovoljavanja potreba ove vrste, prvenstveno kroz namasku vaktiju, pravovremena obavještenja o pojedinim vjerskim događajima i manifestacijama te rubriku „Pitanja i odgovori“, bit će nastavljena i u narednoj fazi djelovaja, s namjerom da se dosadašnji opus obogati dodatnim sadržajima, posebno kada je riječ o propisima vezanim za osnovne postulate Islama, vjerske dužnosti i slično. Kompletan sadržaj ove vrste bit će smješten na početnoj web-stranici.

Obzirom da će u narednoj fazi web-sajt biti prostor za plasiranje isključivo službenih informacija i stavova te prostor za promociju aktivnosti isključivo viših organa Islamske zajednice (Reisu-l-ulema, Rijaset, Sabor itd) za te potrebe krenirane su i odgovarajuće (pod)stranice posvećene pojedinim vrhovnim organima Islamske zajednice (Reisu-l-ulema, Rijaset, Sabor, Vijeće muftija, Ustavni sud). Uvođenjem disperzije na podstranice, cilj je bio omogućiti svakom organu Islamske zajednice da ima jedinstvenu internet prezentaciju svojih aktivnosti kao i dovoljno prostora za promociju istih. Također na ovaj način željelo se omogućiti svakom posjetiocu da na jednom mjestu, na jednostavan i pristupačan način dođe do svih informacija o pojedinim organima Islamske zajednice, od njihovih aktivnosti pa do samih servisnih informacija vezanih za misiju i zadatke istih. Tako npr. posjetom pod-stranici posvećenoj Reisu-l-ulemi posjetilac će biti u mogućnosti da pronađe isključivo sadržaje posvećene Reisu-l-ulemi, bez dodatnih i u ovom konkretnom slučaju „suvišnih“ informacija o drugim organima Islamske zajednice. Tako je za potrebe svake od ovih podstranica napravljena i odgovarajuća domena putem koje se direktno može pristupiti pod-stranici (bez obaveznog odlaska ili povratka na početnu stranicu): reisu-l-ulema.islamskazajednica.ba, rijaset.islamskazajednica.ba, sabor.islamskazajednica.ba, vijecemuftija.islamskazajednica.ba te ustavnisud.islamskazajednica.ba.  Ovdje je važno istaknuti da su sve podstranice uvezane i nalaze se „na dohvat ruke“ posjetiocu bez obzira na kojoj od pod-stranica se nalazio.

Nadalje, ulogu promotora aktivnosti nižih organa Islamske zajednice (prvenstveno kada je riječ o medžlisima i džematima), koju je do sada veoma često preuzimao postojeći web-portal, u narednoj fazi djelovanja planirano je da u potpunosti preuzmu službeni web-portali muftijstava i medžlisa, kao i drugi mediji Islamske zajednice, kako bi na taj način nastavili i ovaj dio naše zajedničke plemenite misije. Također obzirom da je dosadašnji web-portal povremeno bio i prostor za iznošenje različitih (ličnih) stavova kao i sučeljavanje istih, na novom web-sajtu taj prostor bit će u potpunosti posvećen sadržajima, isključivo službeno-informativnog karaktera, vezanim za Islamsku zajednicu i njenu misiju.

Na kraju vrijedi istači da je novi koncept web-sajta u potpunosti osmišljen, razvijen i realiziran u okviru postojećih ljudskih resursa i bez angažmana dodatnih saradnika.

Poštovani posjetioci, ukoliko prilikom korištenja novog web-sajta uočite nedostatke, bit ćemo Vam zahvalni da nas o istim obavijestite putem emaila: urednik.r@gmail.com

S jasnim ciljem u uspješnu i prosperitetnu budućnost!

Armin Čaušević, urednik web-sajta Islamske zajednice