Završen seminar «Uloga i značaj planiranja»

Završen seminar «Uloga i značaj planiranja»

U Centru za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) u Sarajevu 20. maja završen je dvodnevni seminar i radionica „Uloga i značaj planiranja“, a polaznicima su uručeni certifikati.

Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta IZ u BiH, u saradnji sa CLPU-om, organizirala je seminar pod nazivom “Uloga i značaj planiranja”. Seminar je održan 19. i 20. maja 2015. godine u prostorijama CLPU-a u Sarajevu a učesnici su bili predstavnici NVO i predstavnici IZ u BiH, a među njima i Samir-ef. Camić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina.
Cilj seminara je bio da se učesnici upoznaju sa ulogom i značajem planiranja za uspjeh pojedinca, organizacije i zajednice te da ovladaju znanjima i vještinama neophodnim za kvalitetno planiranje. Kroz prezentacije i radionice pojašnjena je veza između strateškog, programskog, projektnog i operativnog planiranja. Učesnici seminara su bili u prilici da timski rade na izradi konkretnih strateških planova. Ovaj seminar je bio treći po redu i učesnici seminar su bili u prilici da stečena znanja s prethodna dva seminara (“Projekt menadžment” i “Liderske i menadžerske vještine”) primjene prilikom izrade strateških planova. Učesnici seminara su istakli da je neophodno da se ovakvi seminari organiziraju i u narednom periodu jer su znanja koja su stekli na prethodnim seminarima za njih značajna i ista su mogli primijeniti i koristiti u praksi.Prema riječima Medine Mehmedović-Mulalić, koja je ispred Uprave za vanjske poslove i dijasporu uručila certifikate polaznicima seminara, “Uprava za vanjske poslove i djasporu je pokrenula jedan set seminara za uposlenike svih struktura Islamske zajednice i aktiviste nevladinih organizacija islamskog određenja, s ciljem usvajanja novih znanja i metodologija od kojih će u konačnici profitirati šira društvena zajednica”.

Edukator na seminaru Valdet Peštalić kazao je kako je “seminar bio prilika da se učesnici seminara informišu o planiranju kao jednom od ključnih procesa za uspjeh organizacije kao i da kroz konkretne primjere steknu znanja i vještine koje će moći koristiti u svom radu”.

Neke od porukasa seminara bile su: Neplaniranje je planiranje neuspjeha; Napredak i rast su nemogući ako uvijek radite stvari na isti način na koji ste ih radili (Wayn Dyer). “Strateško planiranje ima za cilj da se ostvari konsenzus između zainteresiranih aktera o tome koja strategija treba da bude razvijena da bi se iskoristile mogućnosti, a uklonile prepreke u vanjskom okruženju, koristeći postojeću snagu organizacije i minimizirajući unutarnje slabosti koje bi mogle onemogućiti razvojne procese. Bez strateškog planiranja organizacije u ovom dinamičnom okruženju ne mogu se adekvatno razvijati i nisu osjetljive i fleksibilne na okruženje u kom djeluju”, kazao je Peštalić.

Jedan od polaznika seminara Abduahmed Ramljak kazao je kako se ovakvi seminari trebaju organizirati u svim medžlisima. Imam Hidajet Kobilica iz Zenice kazao je kako mnogi nisu upoznati s ovim programima i seminarima. Esed Ivojević iz udruženja AKOS kazao je da će se na slijedećem okupljanju njihovog udruženja upriličiti slične radionice, s obzirom na važnost mnogih informacija i znanja koja su bit ovih seminara.