ŽIVOT U KASABI

ŽIVOT U KASABI

Dramska sekcija Medžlisa islamske zajednice Bijeljina u petak 15. maja 2009.god., u sali bijeljinskog kina izvela je svoju prvu predstavu pod nazivom “Život u kasabi”. U dupke ispunjenoj sali, “predstava za pouku i smijeh”, kako je najavljena, do suza je nasmijala bijeljinsku publiku. Priča o bosanskoj kasabi u periodu odlaska osmanske i dolaska austrougarske vlasti na komičan način govori o sudbini bošnjačkog naroda u burnim vremenima, a svoj vrhunac dostiže vjenčanjem Smail-bega i Mubere, osjećajima radosti i optimizma uprkos vihorima historije.

kasaba1

Mirsad ef. Okanović, autor i reditelj predstave u kojoj je nastupilo 16 mladih glumaca, efektno je igrao u glavnom liku Osman-bega, a glumački vrijedan nastup imali su i Muhamed Sajtanović u ulozi Ahmet-bega, Miralem Rešidović u ulozi Smail-bega, Nihad Mujčinović u ulozi Ibrahim efendije, Salih Subašić u ulozi hadžije Ragiba, Samir Karamujić u dvojnoj ulozi pisara Muradifa i Ekrema, Admir Karić u ulozi Mahmut-age, Anel Karić u ulozi Halila kahvedžije, Alma Selimović u ulozi Halima-hanume, Halida Imširović u ulozi Esma-hanume, Amela Hujdurović u ulozi Mubere, Aida Salihagić u ulozi Alamse, Nezir Mujanović u ulozi Zaima, Muamer Camić u ulozi Fikreta, Alen Stevanović u ulozi Selima, i Smail Sejdić u ulozi Mehage.
Kako je najavljeno, dramska sekcija MIZ Bijeljina nastavlja svoje aktivnosti, a pokretanjem ove sekcije MIZ Bijeljina, uz horsku, recitatorsku i sportsku sekciju, upotpunjuje obrazovno-vaspitni rad sa djecom i omladinom.

Bijeljina, 15.05.09.