Hafiz Mensur ef. Malkić


KRATKA BIOGRAFIJA PRVOG IMAMA BEGOVE DŽAMIJE

H. hfz. Mensur ef. (Muharem i Džemila) Malkić. Rođen je 11.05.1970. godine u Gornjim Dubravama, Živinice.
Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 1988. godine. Nakon završene Medrese radi kao mujezin u Zagrebačkoj džamiji do 1989., zatim kao imam, hatib i muallim u Avdibašićima (Tuzla) do oktobra 1990.. Od oktobra 1991. do oktobra 1994. godine obavljao je dužnost imama, hatiba i muallima u Sultan Ahmedovoj džamiji u Bugojnu. Od oktobra 1994. do aprila 1998. radio je kao mujezin Begove džamije. Diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 1997. godine, a od aprila 1998. godine radi kao profesor kiraeta u Gazi Husrev-begovoj medresi, a ujedno i kao imam u Begovoj džamiji. Nekoliko mjeseci 2005. godine radio je kao imam, hatib i muallim u Londonu (Canada). Hifz je položio pred komisijom Rijaseta 07.05.2001. godine. Od 2001. godine član je Komisije Rijaseta za polaganje hifza. Od 1995. redovno uči hafisku mukabelu u Begovoj džamiji. Bio je dugo godina član i solista hora Gazi Husrev-begove medrese, kasnije je radio kao vođa istog hora. Snimio je više audio kaseta i CD-ova učenja Kur‘ana i ilahija i kasida. Učesnik je brojnih međunarodnih takmičenja u učenju Kur‘ani Kerima na kojima je ostvario zapažene rezultate. Vodi sekciju hifza u Medresi. Kao muhaffiz izveo je devet hafiza.