Hor Gazel – Nebo i zvijezde


Nisi srce kamen, da ne zaplačeš,
nisi dušo nevjernička da se ne kaješ. 2x
Dušo moja, dušo, budi ponizna,
pa zar ne znaš od koga si stvorena.? 2x

I nebo i zvijezde, Rabbu Sedždu čine,
dušo moja praška si, ne leti u visine. (2x)

Svakome insanu osmijeh podari,
a kad te uvrijede za to ne mari,
a kad te uvrijede ti im halali..

I nebo i zvijezde, Rabbu Sedždu čine,
dušo moja praška si, ne leti u visine.

I nebo, ya Allah i zvijezde, ya Allah,
i nebo ya Allah ya Allah ya Allah..

I nebo i zvijezde, Rabbu Sedždu čine,
dušo moja praška si, ne leti u visine.

Znaš da nećeš ovdje vječno ostati,
i na kraju kome ćeš se vratiti,
i na kraju svom Rabbu ćeš se vratiti.!

I nebo i zvijezde, Rabbu Sedždu čine,
dušo moja praška si, ne leti u visine. (3x)