Svakom čovjeku određeno je da svakog dana u kojem Sunce izađe podijeli sadaku. Ashabi rekoše: Allahov Poslaniče, odakle nama da udjeljujemo sadaku!? Poslanik odgovori: Zaista je puno dženetskih vrata; tesbih, tekbir, tahmid, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, uklanjanje prepreka s puta, urazumiti gluha, uputiti slijepa, ispuniti potrebu potrebitom, žurno utješiti ucviljenog i žalosnog i čvrsto stati uz potlačenog. Sve je to sadaka od tebe za tebe.
(Ibn Hibban)


Kad tekbiri zažubore

Kad tekbiri zažubore
Kad tekbiri zažubore,
jedne noći prije zore,
svi Bošnjaci ustaju,
Bajram namaz klanjaju.

Allah Allah srca uče,
od tekbira brda huče,
cijela Bosna ponosna,
Bajram došo radosna.

Vesele se oni tada,
stara srca tad su mlada,
sa svih strana glas se čuje,
Allah Allah odjekuje.

Allah Allah srca uče,
od tekbira brda huče,
cijela Bosna ponosna,
Bajram došo radosna.

Proučimo svi tekbire,
otklonimo sve nemire,
ustaj Bosno tekbir uči,
pa se Rabbu ti prikuči.

Allah Allah srca uče,
od tekbira brda huče,
cijela Bosna ponosna,
Bajram došo radosna.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh