Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: Zemlja svakog dana s deset stvari moli i kaže: 'O sine Ademov! Šetaš se po mojim leđima, a završit ćeš u mom trbuhu. Griješiš na mojim leđima, a ispraštat ćeš u mom trbuhu. Smiješ se na meni, a plakat ćeš u meni. Raduješ se na meni, a tugovat ćeš u meni. Skupljaš blago na meni, a kajat ćeš se u meni. Jedeš zabranjeno na meni, a bit ćeš pojeden u meni. Oholiš se na meni, a bit ćeš slab u meni. Hodaš veseo po meni, a zadesit ćeš se tužan u meni. Šetaš po svijetu na meni, a bit ćeš u tmini na meni. Ideš u društvu po meni, a završit ćeš sam u meni'.

U dergjahu mog srca

U dergjahu mog srca
u dergjahu mog srca
jedna r'ječ, iman kuca
la ilahe illellah

Što je više govorim
što je više govorim
za njom više ožednim
la ilahe illellah

Vali mora zelenog
vali mora zelenog
kriju školjku srca mog
la ilahe illellah

Nikom ne dam horove
nikom ne dam horove
štono prave grozdove
la ilahe illellah

Niko vidjeti neće
niko vidjeti neće
sedef kako se meće
la ilahe illellah

Niko saznao nije
niko saznao nije
grubi oklop šta krije
la ilahe illellah

Junus-Džemal govori
ašik-Džemal govori
dok u njemu krvca vri
la ilahe illellah

Jedan Allah jedan je
jedan Allah jedan je
nema veće istine
la ilahe illellah

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh