Ebu-Musa el-E'ari, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Zaista, Allah, d.š., drži Svoju ruku ispruženom tokom cijele noći, primajući pokajanja onih koji su danju griješili, a danju pruža ruku, primajući pokajanja onih koji su noću griješili, sve dok sunce ne izađe sa zapada - kao jedan od predznaka kraja ovoga svijeta.
Hadis bilježi: Muslim


U dergjahu mog srca

U dergjahu mog srca

U dergjahu mog srca,

U dergjahu mog srca,

Jedna riječ – iman kuca:

La ilahe illallah,

La ilahe illallah.

Što je više govorim,

Što je više govorim,

Za njom više ožednim.

La ilahe illallah!

Vali mora zelenog,

Vali mora zelenog

Kriju školjku srca mog.

La ilahe illallah…

Nikom ne dam horove,

Nikom ne dam horove

Štono prave grozdove.

La ilahe illallah!

Niko vidjeti neće,

Niko vidjeti neće

Sedef kako se meće.

La ilahe illallah…

La ilahe illallah!

Niko saznao nije,

niko saznao nije

Grubi oklop šta krije,

La ilahe illallah!

Junuz-Džemal govori,

Asik Džemal govori

Dok u njemu krvca vri:

La ilahe illallah!

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh