Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: Pogledajte u one koji su niži od vas, a ne u one koji su viši od vas, to je najbolji način da izbjegnete omalovažavanje Allahove blagodati prema vama.


U dergjahu mog srca

U dergjahu mog srca

U dergjahu mog srca,

U dergjahu mog srca,

Jedna riječ – iman kuca:

La ilahe illallah,

La ilahe illallah.

Što je više govorim,

Što je više govorim,

Za njom više ožednim.

La ilahe illallah!

Vali mora zelenog,

Vali mora zelenog

Kriju školjku srca mog.

La ilahe illallah…

Nikom ne dam horove,

Nikom ne dam horove

Štono prave grozdove.

La ilahe illallah!

Niko vidjeti neće,

Niko vidjeti neće

Sedef kako se meće.

La ilahe illallah…

La ilahe illallah!

Niko saznao nije,

niko saznao nije

Grubi oklop šta krije,

La ilahe illallah!

Junuz-Džemal govori,

Asik Džemal govori

Dok u njemu krvca vri:

La ilahe illallah!

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Na vrh