Za nju vrijedi umrijeti


Za nju vrijedi umrijeti

Težak vakat, doš'o je,
za duge nas godine,
samo rijetki pitaju,
i kroz šapat spominju.

Nekad davno rek'o si,
za nju vrijedi umrijeti,
teško breme i nad nama,
sa svih strana oluja.

E moj babo gdje si sad,
dok je prosim dok joj ruku tražim,
mlad tako trebam savjet tvoj,
O babo moj!

Odredba je od Boga,
da te nemam,
da kroz život idem sam,
al’ ovaj dan teško pada što sam sam.

Srce svoje dajem njoj,
ovaj život cio svoj,
i u bašči prelijepih,
nađoh cvijet najljepši.

Iza lica ovog mog,
ukrašenog osmijehom,
jedna tuga krije se,
i sjećanje na tebe.

E moj babo gdje si sad,
dok je prosim dok joj ruku tražim,
mlad tako trebam savjet tvoj,
O babo moj!

Odredba je od Boga
da te nemam
da kroz život idem sam,
al’ ovaj dan teško pada što sam sam.