7. KNS MEĐUNARODNIH KNJIŽEVNIH SUSRETA

7. KNS MEĐUNARODNIH KNJIŽEVNIH SUSRETA

“KNS PERO” u kategoriji “mladi autori” dodjeljeno Jusufu Džafiću za zbirku poezije “ČITAJ STIHOVE MOJE”. Saopćenje za javnost Organizacionog odbora međunarodne kulturne manifestacije “7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI” – 2015.” u organizaciji Udruženja za kulturu “Nova svjetlost”.

Saopćenje za javnost Organizacionog odbora međunarodne kulturne manifestacije “7. KNS MEĐUNARODNIH KNJIŽEVNIH SUSRETA” – 2015.

Na Javni poziv “PRVA KNJIGA”, za mlade bosanskohecegovačke autore, aplicirano je osam neobjavljenih knjiga i to:

1. Perenda, Enisa / Novi Travnik / “U VTLOGU VJEČNOSTI” – zbirka poezije
2. Divjak, Gorana / Banja Luka / “KAPLJICA KIŠE U OGLEDALU VJEČNOSTI” – zbirka proze i poezije
3. Masleša, Minela / Konjic / “KUĆA” – zbirka proze i poezije
4. Perlić, Vladana / Banja Luka / „PROMETEJU ili O SVRSI LETENJA” – zbirka poezije
5. Karamanović, Slavica / Doboj / „MASKE STVARNOSTI“ – zbirka poezije
6. Ćimić, Sabit  / Sarajevo / “IZMUČENA DUŠA” – zbirka proze i poezije
7. Rikalo, Anja  / Mostar / “OD SOLI DO SUZA” – zbirka poezije
8. Džafić, Jusuf  / Bijeljena / “ČITAJ STIHOVE MOJE” – zbirka poezije

Žiri se jednoglasno odlučio da je zbirka poezije “ČITAJ STIHOVE MOJE”, autora Jusufa Džafića najuspješnije djelo koje prispjelo na ovogodišnji javni poziv “PRVA KNJIGA”, od 1.3.2015. godine, konstatujući:


– da je autor zanatski ovladao poetskim izražajem,
– da književno-umjetničke elemente sjedinjuje u zaokružene misaone cjeline visoke estetske vrijednosti,
– da je poetski izražaj baziran na općoj kozmologiji i prepoznatljivoj simbolici bosanskom senzibilitetu, čije okvire širi osebujnim govorom koji crpi iz davne prošlosti ovdašnjeg podneblja.

Autoru će u sklopu Centralne manifestacije, 8.avgusta, 2015. godine, u Hotelu “SARAJ”, biti uručeno priznanje “KNS pero” – u kategoriji “mladi autori”, te u sklopu programa manifestacije upriličit će se i promocija izabrana knjiga, koja će se odjaviti u izdanju KNS-a.

Ibrahim Osmanbašić

presjednik KNS-a

 KNS/14.5.2015.