DESET SAVJETA ZA RODITELJE I DJECU KAKO DA OBILJEŽAVAJU POSLANIKOV ŽIVOT

DESET SAVJETA ZA RODITELJE I DJECU KAKO DA OBILJEŽAVAJU POSLANIKOV ŽIVOT

DESET SAVJETA ZA RODITELJE I DJECU KAKO DA OBILJEŽAVAJU POSLANIKOV ŽIVOT

Preveo i obradio Jusuf Džafić…

Pričati o životu poslanika Muhammeda, a.s., i sljeđenju njegovih stopa trebalo bi da bude svakodnevna praksa muslimanskih porodica.
Mi nastavljamo da volimo, poštujemo i slušamo poslanika Muhammeda, a.s., kao ljudsko biće koje je odabrano od Boga da usavrši islamsku religiju.
Evo deset savjeta, koji bi se mogli koristiti tokom cijele godine, kako da podučavate vašu djecu o ljubavi prema poslaniku Muhammedu, a.s.
A za one koji se podučavaju kod kuće, ovi savjeti mogu obogatiti kućno obrazovanje, njegujući porodicu kako bi izrasla u skladnu jedinicu koja voli i mrzi radi Allaha.

1. Jedno djelo na dan
“Jedno djelo po danu” inicijativa je dobar put kako početi slijediti Poslanika, pošto je on, neka je na njega mir i blagoslov, podsticao vjernike da se bave dobrim djelima, čak i kad se radilo o malom, poput osmijeha bratu ili sestri.
Svakodnevno svjesno razmišljanje o dobrom djelu podiže svijest i ljubav prema životu poslanika Muhammeda, a.s., kao što u više navrata stoji u Kur'anu da trebamo da slijedimo Muhammedov put, neka je na njega mir i blagoslov.
Djeca, smišljajući “Jedno djelo na dan” i sprovodeći ga do kraja, produbljuju svoju ljubav prema Allahovom poslaniku i pružaju potporu učenju njegovog vjerovjesničkog sunneta. Naravno, isplati se kreativno razmišljati o dobrim djelima koja su malo drugačija ili neobična, poput pozivanja komšije da mu se pomogne očistiti njegovo dvorište. A ako “Jedno djelo po danu” postane veoma lahko, osoba to može nadograditi na “Dva djela na dan” i tako dalje.

2. Priče za spavanje iz sire
Priče za spavanje su pravilo u blisko povezanim porodicama. Umjesto čitanja Lahku noć Mjeseče (Goodnight Moon)1 i sličnog, zamjenite priče za spavanje sa pričama o životu poslanika Muhammeda, a.s. Slušanje priča o Allahovom poslaniku prije drijemeža, nakon dugog radinog dana, omogućava djeci da uzmu Vjerovjesnikovu poruku sa sobom.

3. Putovanje svijetom
Vjerovjesnik Muhammed, a.s., je dalekovidno pričao o velikoj raznolikosti prisutnoj na ovom svijetu, te kako bi trebali da tražimo znanje sve do Kine2. Očekivano, to je veliki, prostran svijet tamo, sa toliko mnogo stvari za naučiti.
Napravite svoje lične pasoše i odlučite gdje hoćete da idete, možda na mjesečnoj osnovi. Uz pomoć globusa, atlasa, enciklopedija i interneta, napravite izvjesna istraživanja o društvima unutar određene zemlje. Učite o njihovim etničkim podjelama, njihovim jezicima i njihovim običajima. Učite o njihovom geografskom karakteru i šta čini njihovo ekonomsko obilježje. Učite o njihovim džamijama (ako je to muslimanska zemlja) ili učite o njihovim različitim svečanostima. Shvatanje da je svijet sačinjen od raznolike ljudske rase, pomaže snaženju osjećaja skromnosti i uvažavanja drugih, kao i nas samih. Ako postoji mogućnost da vaša djeca imaju dopisne prijatelje, potražite roditelje sa sličnim stavovima koji žele isto.
Putavanje svijetom iz udobnosti vašeg doma pomaže povećanju znanja i dovodi nas bliže Allahu, načinom kojim bi Vjerovjesnik, neka je na njega mir i blagoslov, želio.

4. Budite zagovornik zelenila
Vjerovjesnik Muhammed, a.s., je volio zemlju, budući nam je propisana kao najveći mesdžid da obožavamo Allaha. Podsticao je sadnju drveća i prijaznost prema životinjama. Takođe je volio sportove i boravak napolju, cijeneći Allahovu ljepotu u ovom prolaznom prebivalištu.
Dakle, odvedite djecu na razna mjesta, neka budu u skladu sa prirodom. Pustite im neka cijene cvjeće i insekte. Započnite organsku bašču. Počnite da se bavite porodičnim sportom. Ako su vaša djeca dovoljno stara, umrežite ih sa zelenim aktivistima, kako bi bili dio nečeg većeg.
Neka uzmu učešće u čišćenju susjedstva i drugim inicijativama. Sve što urade da sačuvaju zemlju, dovest će ih bliže poslaniku Muhammedu, a.s., koji bi podržavao Dan Zemlje, bilo kojeg dana.

5. Stupite u vezu sa sirotištem
Stupiti u vezu sa sirotištem radi igranja uloge u odgajanju siročadi je značajan način da se slijedi vjerovjesnik Muhammed, a.s., koji je i sam bio siroče. Vjerovjesnik Muhammed, a.s., je objavio svoju ljubav onome ko pomiluje kosu nekog siročeta. Ulazak u programe “prijatelja siročadi” uči našu djecu osjećanjima zahvalnosti i skromnosti. To nam pomaže da podignemo suosjećajnu djecu, koja vole da daju za sadaku i cijene sve što imaju.
Starija djeca bi mogla da pomognu predavanje časova u obdaništima ili organiziranje prikupljanja novca. Mlađa djeca bi mogla uživati skupljajući priloge za sirotišta ili učestvujući u obrazovnim izletima, koje upriličuju njihovi roditelji i staratelji. Spisak je beskrajan, kada je u pitanju stupanje u vezu sa sirotištima, i to je jedan od najboljih puteva da prosvjetlimo našu ljubav prema vjerovjesniku Muhammedu, a.s.

6. Napišite pismo voljenoj osobi
Održavati vezu sa voljenom osobama i poznanicima je dio vjerovjesničkog sunneta. Vjerovjesnik Muhammed je u svakom trenutku podsticao održavanje veza sa prijateljima i porodicom, kako bi izgradio zdrav ummet (naciju).
Neka vaša djeca pišu pisma ili razglednice voljenim osobama koje su daleko. Ovo im ne samo omogućava da održavaju vezu, već ih ohrabruje da se pismeno izražavaju.

7. Čitajte suru i proučavajte tefsir (kur'ansko tumačenje)
Najočevidniji način da obilježavate život vjerovjesnika Muhammeda je da čitate Kur'an. Postoji obilje blagoslova u čitanju samog Kur'ana, a ima i mnogo više kada je u pitanju razumijevanje poruke iza svake sure (poglavlja) i tefsira (tumačenja), budući da nam omogućava da primjenjujemo načelo unutar sure. Dakle, naučite novu suru i proučavajte tefsir, to će zasigurno dovesti našu djecu bliže bogobojaznosti vjerovjesnika Muhammeda, a.s., i njegovoj ljubavi spram Allaha.

8. Činite dovu čitavo vrijeme
Vjerovjesnik Muhammed, a.s, je bio poznat po tome da je dovio (molio) za sve. Postoji spisak dova dostupnih muslimanima koje mogu primjenjivati u svojim svakodnevnim životima. Međutim, dove ili molitve nisu ograničene samo na dotične, i musliman bi trebao da dovi Allahu čitavo vrijeme, kao što je vjerovjesnik Muhammed činio.
Dova može otvoriti vrata upute i zaštiti nas od zla, uz Allahovu volju.

9. Sastanite se sa prijateljima u džamiji
Da li se vaše dijete sastaje sa prijateljima u džamiji? Džamija je u vrijeme Vjerovjesnika bila mjesto sastajanja za muslimane, tako da je odlično da od druženja u džamiji napravite društveni obrazac. Pored sastajanja zbog molitve i kur'anskih/islamskih časova, ohrabrujte svoju djecu da donose svoje vlastite knjige ili jednostavne majstorske poduhvate.
Što više djeca uživaju da budu u džamiji, više će se, po svoj prilici, vraćati, kako bi našli mir i odmor, te kako bi odgajali svoju ljubav prema zdravom društvenom životu, uglavnom nalik omladini tokom Vjerovjesnikovog doba.

10. Uživajte u nekoliko hurmi
Na kraju, jedan od najboljih puteva da iskoristite svoju ljubav prema vjerovjesniku Muhammedu, neka je na njega mir i blagoslov, je da iskoristimo našu ljubav prema hurmama. Postoje izdašne zdravstvene koristi u gustiranju hurmi na dnevnoj osnovi, te je zbog toga to važan sunnet. Djeca koja jedu hurme su, navodno, takođe i smirenija i mirnija.
Da učinimo stvari zanimljivima, probajte recepte bazirane na hurmama koji uključuju pudinge, kolače i stir-fries.3
Konačno, postoje mnogi načini da osnažimo našu ljubav prema vjerovjesniku Muhammedu, a.s., tokom cijele godine.
Pričati našoj djeci o vjerovjesniku Muhammedu u svemu što radimo pomaže im da slijede stope posljednjeg Allahovog poslanika, da to rade savjesno i sa punom ljubavlju. Takođe bismo trebali neprekidno donositi salavate na Allahovog Poslanika i moliti da naše krajnje prebivalište u Džennetu (Raju) bude što je moguće bliže njegovom.

________________________________________
1 Goodnight Moon je knjiga za djecu na engleskom jeziku koju je napisala američka autorica Margaret Wise Brown (1910-1952). Knjiga je prvi put objavljena 1947. godine. Samo do 2000. godine prodana je u preko 11 miliona primjeraka širom svijeta. Spada u najpoznatije priče za spavanje u SAD-u. Prevedena je na 15-ak stranih jezika. (op.p.)
2 Često citirana izreka “Tražite znanje/nauku pa makar i u Kini”, koju dosta ljudi smatra hadisom, tj. izrekom Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., je ustvari izmišljena (mevdu, apokrifna). Spominje je Ibn el-Dževzi u svom poznatom djelu o izmišljenim hadisima (Ibn el-Dževzi, Mevduat, El-Mektebe es-Selefijje, Medina, 1966, sv. 1, str. 216-217). Vidi o ovome na stranici Rijaseta IZ u BiH: Da li je hadis “Tražite znanje pa makar u Kini”, www.rijaset.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1371:da-li-je-hadis-qtrafite-znanje-pa-makar-u-kiniq-&catid=143:hadistefsir&Itemid=139, 9.1. 2014, 20.50. (op.p.)
3Ono što je kuhano kineskom tehnikom promiješati-pržiti (stir-fry). Stir-fry kineska tehnika kuhanja mesa, školjaka i povrća u vrelom ulju. (op.p.)

Za Akos.ba preveo i obradio: Jusuf Džafić
Autor: Maria Zain
Izvor: http://www.onislam.net/
9-10.1.2014., Kairo – Jusuf Džafić