Agencija za certificiranje halal kvalitete i BBI banka ozvaničili saradnju

Agencija za certificiranje halal kvalitete i BBI banka ozvaničili saradnju

U Sarajevu, 28. oktobra 2014. godine, Agencija za certificiranje halal kvalitete i BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo potpisali su memorandum o poslovnoj saradnji. Memorandum definiše međusobnu saradnju institucija na razvoju unapređenja i promocije halala, islamskog bankarstva i drugih poslova od zajedničkog interesa.

Rad Agencije za certificiranje halal kvalitete i BBI Bank Sarajevo je u značajnoj merji komplementaran jer naše dvije institucije slijede iste principe poslovanja.

“Potpisivanjem ovog sporazuma naše dvije institucije su iskazale jasnu opredjeljenost da pruže kvalitetnu podršku i osiguraju uvjete za značajni razvoj halal industrije”, rekao je Amir Sakić, direktor Agencije.

Amer Bukvić, generalni direktor BBI banke, nakon ceremonije potpisivanja ovog Memoranduma izjavio je: ”BBI banka i Agencija za certificiranje halal kvalitete već duže vrijeme uspješno sarađuju na zajedničkim projektima. U principu, naš zajednički koncept je halal poslovanje i svojim potpisima na ovaj Memorandum želimo se obavezati da ćemo intenzivirati našu saradnju, otvoriti nove oblasti od zajedničkog interesa i još više raditi na jačanju halal industrije.”