ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

“Allahov Poslanik Muhammed, a.s., ne samo da je u potpunosti (tablig) ljudima prenio Objavu (wahj) od Uzvišenoga Allaha već je i praktično pokazao da je on najljepši uzor (uswetunhaseneh) sa najljepšom ćudi (hulukinazim), Poslanik koji je poslan je svim ljudima do Sudnjeg dana.

U tom smislu njegov ahlak (moral) predstavlja onu ljudsku savršenost do koje se ijedan čovjek uopće može uzdići. On je, kako se kaže u Kur'anu, milost svjetovima (rahmeten lil-alemin). Sa ova tri kur'anska pojma (uswetunhaseneh, hulukinazim i rahmeten lil-alemin) ili opisa Muhammeda, a.s., shvatamo bit njegovoga poslaničkog ali i ljudskog odnosa prema svim bićima – svemu stvorenom. Samo čovjek kojeg je Uzvišeni Bog izabrao kao milost svjetovima i okitio ga sa najljepšom ćudi može biti savršen uzor, a njegov život univerzalni model za sve ljude do kraja svijeta.”